arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technická zpráva dubna 2020

Plug & Work

Koboty jsou považovány za mezeru v robotice, ale tento segment objevuje stále více výrobců - včetně významných hráčů v průmyslové robotice i specializovaných průkopníků v oboru kobotů. SCHUNK se tímto tématem zabývá a vytváří portfolia Plug & Work připravená k použití, která radikálně zjednodušují vybavení front-endu kobotů.
Universal Robots

Podle zprávy World Robotics 3,24 % robotů nainstalovaných v roce 2018 byly koboty; v absolutních číslech je to 14 000 ze 422 000. V těchto číslech je ukrytá skutečnost, že tento segment vzkvétá a stává se velmi atraktivním pro výrobce i uživatele - v neposlední řadě kvůli průkopnické roli společnosti Universal Robots. Zatímco tradičnější průmyslové roboty vyžadují značný rozpočet a mnoho know-how, kategorie muší váhy spouští herní instinkt, částečně proto, že s robotem je možné bez problémů pracovat přímo. Uživatelé, kteří s roboty nikdy neměli nic společného, se najednou cítí natolik sebevědomí, že si přes víkend vytvoří aplikaci. Nejen malé a střední podniky, které dříve nebyly zapojeny do robotiky, se k trendu přidávají. I velké korporace zdatné v automatizaci podléhají kouzlu inteligentních a lehkých robotů, protože najednou mohou být otevřeny aplikace, které dříve neospravedlňovaly investice do technologie konvenčních robotů.

Chapadla SCHUNK přizpůsobuje svá chapadla specificky pro různé koboty na trhu a sdružuje špičkové komponenty do přizpůsobených portfolií Plug & Work.

Klíčem je radikální zjednodušení

Zjednodušení je kouzelné slovo, které při práci s koboty uvolní dříve netušenou kreativitu. Konstrukce, konfigurace a design, montáž a instalace byly výrobci tak radikálně zjednodušeny, že i začátečníci považují robotiku za užitečnou a užívají si ji. Na základě pokusů lze implementovat širokou škálu automatizačních scénářů, a to buď v oddělených prostorech jako u běžných průmyslových robotů, nebo v bezprostřední blízkosti lidí. Dnes se koboty používají hlavně ve své funkci lehkých robotů. „Stojí méně než standardní průmyslové roboty a jejich programování je podstatně snazší, “vysvětluje Benedikt Janßen, vedoucí prodeje produktů mechatroniky pro uchopovací systémy a specialista na upínací techniku společnosti SCHUNK. „Zejména menším společnostem umožňují vstoupit na nízkou úroveň robotiky s pragmatickým přístupem k bezpečnostním hlediskům. Vedoucí Co-act týmu firmy SCHUNK sleduje vývoj trhu již několik let a zažil nový a dynamicky rostoucí svět lehké robotiky. „Tradiční průmyslová robotika je implementována systémovými integrátory a výrobci zařízení, kteří oceňují zejména velké portfolio uchopovacích systémů SCHUNK a vysokou kvalitu našich chapadel a koncových komponentů. Na druhé straně front-endová řada pro koboty, které jsou primárně distribuovány prostřednictvím maloobchodu nebo prostřednictvím maloobchodních platforem výrobců kobotů, musí být mnohem štíhlejší a univerzálně použitelnější.“

variabilní a univerzální S variabilně nastavitelným celkovým souhrnným zdvihem 80 mm zvládne SCHUNK EGH různé součásti.

Portfola Plug & Work

Chapadla jsou často jednoduše koupena s kobotem, na rozdíl od průmyslových robotů, kde si je integrátoři a výrobci strojních zařízení individuálně vybírají, navrhují a přizpůsobují pro příslušnou aplikaci. Zejména ti, kdo podnikají první kroky v automatizaci, jsou často ohromeni pohledem na katalog chapadel SCHUNK s 1 800 stránkami. „S našimi portfolii Plug & Work nyní specificky sdružujeme komponenty, které spolehlivě pokryjí 80 procent všech aplikací kobotů,“ říká Janßen. "Uživatelé mají možnost volně si vybírat komponenty z těchto portfolií a ty se vždy shodují s odpovídajícím kobotem." Hlavním cílem je umožnit uživatelům dosáhnout produktivních výsledků rychle, ekonomicky a přímo spojením odborných znalostí společnosti SCHUNK v komponentech portfolia a vyhýbáním se nadměrné konstrukční činnosti. V návaznosti na portfolio Plug & Work pro Universal Robots, které bylo uvedeno na trh v roce 2018 a které se již dávno na trhu etablovalo, budou do poloviny roku přidána přizpůsobená portfolia Plug & Work pro Doosan Robotics a Techman Robot. Každé z nich obsahuje certifikovaná chapadla Co-act pro kolaborativní provoz, pneumatická a elektrická chapadla, senzory i systémy výměny a pokrývá širokou škálu aplikací v konvenční automatizaci i v kolaborativních aplikacích. Komponenty jsou proto k dispozici skladem s krátkou dodací lhůtou a jsou stejně vhodné jak pro začátečníky v automatizaci, tak pro profesionály v kovozpracujícím průmyslu, automobilovém průmyslu, elektronickém průmyslu a mnoha dalších průmyslových odvětvích.

Koboty Většina kobotů poskytuje pouze malou míru spolupráce v oddělených buňkách nebo ve formě koexistence, kde stačí například SCHUNK EGH nebo pneumatické PGN-plus. Pro náročnější typy spolupráce však SCHUNK doporučuje certifikovaná chapadla Co-act, jako je chapadlo pro malé komponenty Co-act EGP-C nebo v budoucnu chapadlo s dlouhým zdvihem Co-act EGL-C.

Certifikovaná chapadla Co-act

Na vrcholu stupnice spolupráce v Plug & Work portfoliu chapadel pro malé součástí jsou chapadla SCHUNK Co-act EGP-C, jichž bylo již úspěšně nainstalováno několik set jednotek, a chapadla s dlouhým zdvihem SCHUNK Co-act EGL-C, která budou standardně k dispozici v druhé polovině roku 2020. Oba splňují požadavky EN ISO 10218-1 / -2 a ISO / TS 15066 a byly certifikovány Německým zákonným úrazovým pojištěním (DGUV) pro použití v kolaborativních aplikacích. Zatímco chapadlo Co-act EGP-C s maximálními zdvihy prstů 3 mm, 6 mm, 8 mm a 10 mm a s doporučenými hmotnostmi obrobku pro silové uchopování 0,19 kg, 0,7 kg, 1,05 kg a 1,3 kg je navrženo spíše pro manipulaci s malými součástmi, chapadlo Co-act EGL-C s maximálním zdvihem 42,5 mm na prst a proměnlivými uchopovacími silami mezi 50 N a 450 N umožňuje výrazně vyšší proměnlivost, jak je požadována například při automatizovaném nakládání stroje. Toto silově upínané, inteligentní a citlivé chapadlo umožňuje procesně spolehlivou manipulaci s různými a střídajícími se díly o hmotnosti až 3 kg - včetně dílů, které jsou těžké nebo jsou citlivé na deformaci. Obrobky do váhy 8 kg lze uchopit tvarově.

PGN-plus-P Po úspěchu portfolia Plug & Work pro Universal Robots (zde reprezentovaného pneumatickým chapadlem SCHUNK PGN-plus-P) zavádí nyní firma SCHUNK portfolia Plug & Work pro Doosan Robotics a Techman Robot.

SCHUNK doporučuje postupný vstup do spolupráce

Mezioborový tým SCHUNK Co-act již získal velké zkušenosti s projekty v oblasti spolupráce člověk-robot. Ukázalo se, že šance na úspěch se výrazně zvyšují při měkkém startu spolupráce. „Koboty jsou vynikajícím prostředkem postupného zvyšování stupně spolupráce,“ zdůrazňuje Benedikt Janßen. „Pro ty, kdo již získali zkušenosti v koexistenci nebo v sekvenční spolupráci, bude v pozdějších krocích snadnější implementovat spolupráci nebo dokonce responsivní spolupráci. Čím vyšší je stupeň spolupráce, tím je pravděpodobnější, že doporučíme implementaci na zelené louce, tj. ve zcela nových aplikacích. Na druhé straně aplikace s nízkým stupněm spolupráce lze také velmi dobře implementovat v prostředích brownfields (tj. ve stávajících prostředích)". Specialista HRC v zásadě doporučuje využít odborných znalostí společnosti SCHUNK. „Náš tým sdružuje zkušenosti HRC z různých sektorů, což nám umožňuje předem se vyhnout mnoha chybám“.