Chytré
Citlivé
Pohodlné

Chytré chapadlo malých součástek EGI s aktivním udržováním uchopovací síly

Inteligentní, elektrické paralelní chapadlo EGI s certifikovaným rozhraním PROFINET-IRT bylo konkrétně navrženo pro náročné a rozmanité manipulační úkoly.

Chapadlo malých součástek EGI

Chapadlo malých dílů EGI s integrovaným webovým serverem, aktivní brzdou a certifikovaným rozhraním PROFINET (kategorie C).

EGI bylo konkrétně vytvořeno pro náročné a rozdílné manipulační úkoly v elektronice, farmaceutickém průmyslu a laboratorních aplikacích. Individuálně programovatelný zdvih až 57,5 mm na jednu čelist. Pružně upravitelná uchopovací síla až 100 N. S komponenty, které jsou citlivé na deformaci nebo zlomení, lze manipulovat spolehlivě a jemně. Díky integrovanému webovému serveru, výhodným asistentům pro uvádění do provozu, aktivnímu udržování uchopovací síly a certifikovanému rozhraní kategorie C PROFINET je 24 V chapadlo malých dílů jedním z nejvýhodnějších mechtronických chapadel na trhu.

EGI v praxi.

Zvláštní charakteristicky pro náročná průmyslová odvětví.

Laboratorní automatizace

EGI pro citlivé a flexibilní uchopování

Citlivost a pružnost jsou důležité v laboratorních aplikacích při manipulaci se zkumavkami, Petriho miskami, injekcemi a dalším křehkým laboratorním vybavením. Se svou pružně nastavitelnou uchopovací silou je EGI dokáže bezpečně uchopit, aniž by je poškodila. Díky individuálně naprogramovatelnému zdvihu lze pružně manipulovat s díly různých průměrů během výměny. Uzavřené vedení čelisti je velkou výhodou z hlediska ochrany před nečistotami.

Výhody EGI v laboratorní automatizaci:

 • Uchopování různých nádob se vzorky a držáky s pružným zdvihem 57,5 mm na čelist
 • Bezpečné a citlivé vybavování centrifug se skleněnými nebo plastovými nádobami
 • Bezpečné uchopování nádob se vzorky díky udržování uchopovací síly
 • Chytrý, jednoduše zprovoznitelný díky integrovanému a intuitivně použivatelnému webovému serveru

Lékařská a farmaceutická automatizace

EGI poskytuje maximální pružnost a bezpečnost

Automatizované procesy v lékařském a farmaceutickém průmyslu mají vysoké nároky na součástky uchopovače. Jehly, kanyly a další malé plastové a skleněné díly je třeba uchopovat bez deformace. Se svou pružně upravitelnou uchopovací silou stanoví EGI měřitka z hlediska citlivosti a bezpečnosti. Díky svému individuálně naprogramovatelnému zdvihu až 57,5 mm na jednu čelist zahrnuje široké spektrum průměrů dílů.

Výhody EGI v lékařské a farmaceutické automatizaci:

 • Maximální pružnost, např. při balení různých lékařských plastových a skleněných dílů
 • Krátké časy cyklů s předpolohovatelnými prsty chapadel
 • Chytrý, jednoduše zprovoznitelný díky integrovanému a intuitivně použivatelnému webovému serveru
 • Citlivé uchopování kanyl, jehel a ampulí bez deformace
 • Vysoce pružné uchopování obrobků s různými průměry

Elektronický průmysl

EGI s citlivostí a dlouhým zdvihem

V elektronickém průmyslu EGI boduje s dlouhým zdvihem až 57,5 mm na čelist a citlivým nastavením uchopovací síly. Tyto výhody se zúročí v plném rozsahu v depanelovacích systémech SCHUNK, kde se provádí oddělování širokého spektra panelů. Desky tištěných spojů různých formátů nebo celé panely lze pružně a citlivě uchopovat tak, aby se nepoškodily nebo nezničily.

Výhody EGI v elektronickém průmyslu:

 • Citlivé uchopování i velmi malých, tenkých dílů se zdvihem až 57,5 mm na jednu čelist.
 • Chytré, výhodné zprovoznění pomocí integrovaného webového serveru
 • Pružné, rychlé přednastavení prstů chapadla pro pružnou, vysoce dynamickou manipulaci s panely.
 • Posílení účinnosti v procesní sekvenci

Automatizace výroby

EGI – univerzál pro všechny aplikace

Robustní konstrukce EGI se dokonale hodí pro průmyslové aplikace. Upravitelný zdvih a uchopovací síla nabízí možnost manipulace s různými velikostmi obrobků, u nichž se také mění tvar a poloha. Nepravidelně orientované obrobky je možné uchopovat v různých uchopovacích bodech. EGI je univerzální řešení, které je vhodné pro aplikace s vysokou variabilitou obrobku, např. při sběru nádob.

Výhody EGI pro výrobní automatizaci:

 • Odolná konstrukce, elektrické připojení se zapojovacími konektory v souladu s průmyslovou normou
 • Maximální pružnost s vysokou variabilitou obrobku
 • Univerzální uchopování se zdvihem až 57,5 mm na jednu čelist
 • Výhodné zprovoznění pomocí integrovaného webového serveru
 • Rozhraní kategorie C PROFINET pro průběžnou výměnu dat
 • Mezipolohy a zvláštní referencování chapadla jsou také možné
 • Integrované inteligentní funkce a ethernetové rozhraní

Chytrá továrna

EGI – inteligentní a schopné fungování v reálném čase

Připraveno pro průmysl 4.0! EGI lze použít v chytrých aplikacích bez omezení. Se svým certifikovaným rozhraním katgorie C PROFINET splňuje EGI od SCHUNK všechny předpoklady pro vysoce výkonné aplikace. Polohu prstů chapadla, uchopovacích sil nebo uzavírací rychlosti lze detekovat a ovládat. Mezipolohy a zvláštní referencování chapadla jsou také možné. Data např. o obrobcích, lze sbírat, ukládat a hodnotit.

Výhody EGI v chytré továrně:

 • Chytré, výhodné zprovoznění pomocí integrovaného webového serveru
 • Pracovní a procesní údaje na obrobku a proces lze snadno přenést do cloudu a zpracovat
 • Rozhraní kategorie C PROFINET pro vysoce výkonné aplikace díky rychlému přenosu dat až 100 Mbps
 • Univerzální uchopování se zdvihem až 57,5 mm na jednu čelist
 • Mezipolohy a zvláštní referencování chapadla jsou také možné
 • Chapadlo je vhodné pro struktury PROFINET IRT (izochronní v reálném čase) a lze je tedy nasadit na vysoce výkonné aplikace.

Přehled technických highlights

 • 24 V technologie
  Plně integrovaná ovládací elektronika.
  Plně kompatibilní s technickým portfoliem SCHUNK 24 V.

 • Rozhraní PROFINET
  Certifikace PROFINET, zajištěná kompatibilita
  v souladu s průmyslovými standardy.

 • Individuálně programovatelný zdvih
  až 57,5 mm na jednu čelist

 • Výhodné zprovozňování
  díky integrovanému webovému serveru s nápovědou pro uvádění do provozu
  a schopností monitorovat provoz.

 • Aktivní udržování uchopovací síly
  Speciálně vyvinutá brzda udržuje téměř celou
  uchopovací sílu v případě, že dojde k poklesu napětí nebo situaci nouzového zastavení automatizovaného systému.

 • Pružně nastavitelná uchopovací síla
  až 100 N

Průřezový diagram

Průřezový diagram

 1. Integrovaná elektronika
  Integrovaná ovládací a napájecí elektronika pro decentralizované
  spouštění servomotoru.
 2. Enkodér
  pro vyhodnocení polohy a umístění chapadla
 3. Pohon
  servomotoru na stejnosměrný proud s planetovou převodovkou
 4. Brzda
  Pro udržení uchopovací síly a polohy v případě zastavení a přerušení napájení
 5. Kinematika
  Přenos výkonu ze servomotoru přes kuželové ozubené kolo a synchronizace prostřednictvím ozubeného řemene
 6. Napojení prstů
  Pro přizpůsobení uchopovacích prstů na konkrétní obrobek
 7. Elektrické připojení
  Pro připojení napájení a komunikace

Integrovaný webový server

Integrovaný webový server


Ačkoliv je rozmezí funkcí EGI komplexní, uvedení do provozu je velmi jednoduché. EGI má standardní integrovaný webový server, který je možné ovládat pomocí jakéhokoliv standardního prohlížeče. Nepožaduje se žádný další software. Prostřednictvím webového serveru lze naprogramovat všechny základní funkce. Dodatečné funkce nabízejí vyšší pohodlí: pohyb čelisti lze kontrolovat ručně na chapadle v krokovém režimu, což je užitečné v případě nouzového zastavení. To usnadňuje programování a ovládání chapadla.

Aktivní udržování uchopovací síly

Aktivní udržování uchopovací síly


Významný benefit v porovnání s běžnými mechatronickými chapadly na trhu. EGI má aktivní udržování uchopovací síly, která udržuje polohu s téměř plnou uchopovací silou. To zajišťuje, že obrobek nevypadne v případě, že dojde k nouzovému zastavení nebo výpadku napájení. Jakmile je díl uchopen bezpečně, je brzda automaticky aktivována díky interakci brzdy stroje a elastomeru předpjatého uchopovacím pohybem.