SCHUNK je váš partner pro vědu o živé přírodě

s aplikačním know-how

V rámci „Science of Life“ - vědy o životě - spolupracují biotechnologie, lékařská technika a farmaceutický průmysl. Cílem této multidisciplinární spolupráce je pracovat pro budoucnost s větším zaměřením na zdraví a bezpečnost při výrobě nových produktů lékařské techniky, léčebných metod a léků. Zde má klíčovou pozici zpracovatelský průmysl - výroba využívá moderní procesy pro výrobu vysoce kvalitních produktů v následujících oblastech:

Lékařská technika
Lékařské přístroje
Automatizace laboratoří
Farmacie

 

Přejít na stažení PDF

Průmyslové obory

Lékařská technika
Lékařské přístroje

Lékařská technika

Portfolio SCHUNK pro montážní manipulaci
Lékařská technika určuje vysoké standardy ve výrobě produktů. Stroje, závody a komponenty zpracovatelského průmyslu, které se používají pro výrobu zařízení a spotřebního materiálu, podléhají definovaným podmínkám, pokud jde o maziva, robustnost a životnost. Výrobcům lékařských technických systémů nebo zpracovatelskému průmyslu zdravotnického zboží dodává SCHUNK špičkové produkty a zaměřuje se na mazání vyhovující stupni H1, na robustnost a absolutní spolehlivost procesu. Takovým příkladem je pneumatické chapadlo MPG-plus pro malé součásti. Bezpečně a jemně zachází s jakýmikoli součástmi a produkty lékařské techniky.

Lékařské přístroje

Špičkové komponenty pro použití v humánní medicíně
Lékařské přístroje jsou výrobky, předměty a látky, které se používají v přímém kontaktu s lidmi k vyšetřování, ošetřování nebo sledování. SCHUNK nabízí špičkové produkty pro chirurgické roboty, pečovatelské a servisní roboty, exoskelety a přístroje v oblasti ortopedické rehabilitace.74 Svým vysoce kvalitním designem zajišťují moduly potřebnou spolehlivost a trvanlivost pro choulostivé úkoly potřebné pro použití na lidech. Například potřebná citlivost chirurgického robota je zajištěna zabudováním senzorů síly/momentu..

Laboratorní automatizace
Farmacie

Laboratorní automatizace

Efektivní a spolehlivé laboratorní procesy
V laboratoři jde především o systematicky se opakující procesy. Provozovatelé laboratoří nabízejí analytické a diagnostické produkty a služby se zaměřením na efektivitu, bezpečnost, péči a ziskovost. Manipulace s činidly, měřicí technologií a analytickým vybavením jsou každodenní témata. SCHUNK dodává řadu ideálních komponentů pro laboratorní zařízení a manipulační systémy pro automatizaci laboratoří. Jsou to kompaktní a jednoduše modulární systémy, které lze v tomto odvětví sestavit na zakázku a použít. Nejlepším příkladem aplikace je jedinečné špičkové portfolio mechatronických produktů s napájením 24 V. Nabízí pro výrobce snadnou implementaci a provoz a proto zajišťuje spolehlivý, efektivní a automatizovaný provoz laboratorních a analytických zařízení.

Farmacie

Posilovač výkonu kompatibilní s čistým prostorem
Při velkovýrobě koncových farmaceutických produktů, jako jsou tablety, prášky, krémy a kapaliny, je vždy nejvyšší prioritou čistota a kvalita. Transparentní a dobře strukturované procesy podporované spolehlivými a výkonnými automatizačními jednotkami jsou vyžadovány pro nejvyšší možnou efektivitu z hlediska procesů a nákladové efektivity. Ve farmaceutickém průmyslu stanovuje SCHUNK měřítka svými produkty nejvyšší kvality a komplexními aplikačními znalostmi o zvýšeném výkonu zařízení. SCHUNK usnadňuje manipulaci a obrábění filigránských obrobků, jako jsou výdutě na tablety, flakóny a ampule pomocí zakázkově přizpůsobených a s čistým prostorem kompatibilních řešení v jednoduchém, čistém designu. Řada elektrických chapadel EGP pro malé součásti se dokonale hodí pro bezpečné a jemné uchopení stříkaček a kanyl.

Aplikační případy

Spolehlivá chapadla pro lékařské aplikace
Odborníci ve stále rostoucím počtu průmyslových odvětví objevují přínosy automatizace a robotiky, a to samé platí i pro lékařskou technologii. S pomocí automatizace byly procesy, jež byly dříve manuální a částečně také ...
Přesné měření síly při rehabilitaci
Krátkodobé přetížení je možné díky robustní konstrukci snímače a zařízení ochrany proti vysokému přetížení. Jemné rozlišení měření v krocích po 0,1 N v kombinaci s rozptylem hodnot měření pouze 2 %.
Spolehlivé uchopení pro výrobu balónků pro angioplastiku
ISO certifikace chapadla pro čisté prostory umožňuje procesně spolehlivé obrábění lékařského produktu. Zvýšená boční zatížení související s procesem nejsou pro chapadlo žádným problémem.

Produkty SCHUNK pro přírodní vědy

Špičkové komponenty od společnosti SCHUNK.

Výrobky společnosti SCHUNK.splňují přísné požadavky na kvalitu a spolehlivost výroby. Kromě toho se konkrétní portfolia věd o živé přírodě dobře hodí pro produkty pro jakoukoli aplikaci vědy o živé přírodě.

Beta
Univerzální lineární modul s volitelným ozubeným pásem nebo vřetenovým pohonem a různými volitelnými možnostmi vedení
DPG-plus
Hermeticky uzavřené 2prsté chapadlo, které splňuje požadavky IP67 a zabraňuje pronikání látek do pracovního prostředí.
DPZ-plus
I přesto, že odolává vysokému momentovému zatížení základních čelistí splňuje toto uzavřené středicí chapadlo se 3 prsty požadavky dle IP67 a neumožňuje vniknutí žádných látek z pracovního prostředí do jeho vnitřního prostor
EGI
Servoelektrické 2prsté paralelní chapadlo s citlivou regulací uchopovací síly a dlouhým zdvihem
EGL
Servoelektrické 2prsté paralelní chapadlo s citlivou regulací uchopovací síly a dlouhým zdvihem
EGP
Elektrické 2prsté paralelní chapadlo se základními čelistmi vedenými na válečkových ložiscích s hladkým chodem
ELP
Elektrický lineární modul s přímým pohonem a integrovaným ovladačem, bez vůle, předpjatá válečková vedení
ERD
Výkonný momentový motor s převodníkem absolutní hodnoty a elektricko-pneumatický otočný přívod
KGG
Úzký 2prstový paralelní uchopovač s dlouhým zdvihem
KLM
Lineární modul s pneumatickým pohonem a vedením kuličkového pouzdra
LM
Lineární modul s pneumatickým pohonem a předpjatými křížovými válečkovými ložisky, bez vůle, v prizmatických kolejnicích
MPG-plus
2prsté paralelní chapadlo s hladkým ložiskovým vedením základních čelistí
MPZ
Malé středicí chapadlo se 3 prsty se základními čelistmi vedenými v T drážkách
PGN-plus-E
Univerzální elektrické 2prsté paralelní chapadlo s trvalým mazáním, velkou uchopovací silou a vysokým maximálním momentem vlivem používání vícezubového vedení.
PGN-plus-P
Univerzální 2prsté paralelní chapadlo s trvalým mazáním, velkou uchopovací silou a vysokými maximálními momenty vlivem používání vícezubového vedení.
PPU-E
Kompaktní 2osá jednotka pro rychlejší, flexibilní chod jakékoliv křivky na jedné rovině
PZN-plus
Univerzální středicí chapadlo se 3 prsty, velkou uchopovací silou a vysokými maximálními momenty zatížení díky vícezubému vedení
SRM
Univerzální jednotka pro pneumatické otočné a točivé pohyby
Alpha
Plochý lineární stůl s vřetenovým pohonem a dvojitým profilovým kolejnicovým vedením
Beta
Univerzální lineární modul s volitelným ozubeným pásem nebo vřetenovým pohonem a různými volitelnými možnostmi vedení
CLM
Lineární modul s optimalizovanou délkou, s pneumatickým pohonem a předpjatými křížovými válečkovými ložisky, bez vůle
Delta
Plochý lineární modul poháněný volitelně ozubeným řemenem nebo vřetenovým pohonem
EGI
Servoelektrické 2prsté paralelní chapadlo s citlivou regulací uchopovací síly a dlouhým zdvihem
EGP
Elektrické 2prsté paralelní chapadlo se základními čelistmi vedenými na válečkových ložiscích s hladkým chodem
EGS
Elektrický paralelní uchopovací a otočný modul se 2 prsty s hladce se pohybujícími základními čelistmi vedenými na valivých ložiscích
ELB
Osa s krátkým zdvihem s lineárním přímým pohonem a kuličkovým křížovým vedením
ELP
Elektrický lineární modul s přímým pohonem a integrovaným ovladačem, bez vůle, předpjatá válečková vedení
ERD
Výkonný momentový motor s převodníkem absolutní hodnoty a elektricko-pneumatický otočný přívod
ERP
Elektrická univerzální otočná jednotka s přímým pohonem a integrovaným ovládáním pro úhel otočení 45°, 90° nebo 180°
Gamma
Univerzální lineární modul s kolejnicovým vedením s uzavřeným profilem nebo s dvojitým profilem, poháněný ozubeným řemenem nebo hřebenem s pastorkem.
KGG
Úzký 2prstový paralelní uchopovač s dlouhým zdvihem
LDN
Univerzální lineární osa s profilem X, lineárním motorem a válečkovým vedením
MPC
Snadno namontovatelné paralelní 2prsté chapadlo s dobrým poměrem cena/výkon
MPG-plus
2prsté paralelní chapadlo s hladkým ložiskovým vedením základních čelistí
MPZ
Malé středicí chapadlo se 3 prsty se základními čelistmi vedenými v T drážkách
PGN-plus-P
Univerzální 2prsté paralelní chapadlo s trvalým mazáním, velkou uchopovací silou a vysokými maximálními momenty vlivem používání vícezubového vedení.
PZN-plus
Univerzální středicí chapadlo se 3 prsty, velkou uchopovací silou a vysokými maximálními momenty zatížení díky vícezubému vedení
SFL
Miniaturní rotační jednotka pro lehké otočné úkoly v rozmezí do 180°
SRU-plus
Univerzální jednotka pro pneumatické otočné a točivé pohyby
EGN
Servoelektrické 2prstové paralelní chapadlo s vysokou uchopovací silou a momentovým zatížením vlivem vícezubového vedení
EZN
Servoelektrické středicí chapadlo se 3 prsty, s velkou uchopovací silou a vysokým maximálním zatěžujicím momentem díky vícezubému vedení
MPG-plus
2prsté paralelní chapadlo s hladkým ložiskovým vedením základních čelistí
PGN-plus-P
Univerzální 2prsté paralelní chapadlo s trvalým mazáním, velkou uchopovací silou a vysokými maximálními momenty vlivem používání vícezubového vedení.
PZN-plus
Univerzální středicí chapadlo se 3 prsty, velkou uchopovací silou a vysokými maximálními momenty zatížení díky vícezubému vedení

Přejete si podporu firmy SCHUNK při realizaci vašeho projektu?

Rádi vás podpoříme při přezkoušení vaší aplikace

V novém aplikačním středisku CoLab společnosti SCHUNK můžeme společně pomocí robotu otestovat vaši obráběcí aplikaci. Jsme vám oporou také při výběru správného řezného nástroje nebo brusiva, stejně jako při určování správných parametrů procesu. Tak si můžete být jisti, že vaše robotická aplikace dosáhne ideálních obráběcích výsledků.
Spojte se nyní se svým obchodním zástpcem SCHUNK nebo se obraťte na technickou podporu, abyste mohli prodiskutovat a navrhnout vaši aplikaci.

Kontaktní osoba

Technická podpora prodeje

Máte dotaz na technologii, cenu nebo dodací termín? Naše technická podpora je Vám k dispozici.
Vaše kontaktní osoby

Obchodní zástupci

Přímý osobní kontakt je prvním krokem k rychlému a úspěšnému dokončení projektů
Odpovědný obchodní zástupce

Servis a podpora

Kontakt, tel. +420-513-036213
Služby