Filozofie

Vize začínají otázkami. Nejdůležitější věcí je pro nás to, co bychom mohli udělat lépe, abychom pomohli prosadit inovativní nápady, zlepšit kvalitu výroby a produktivitu, a tím posílit pozici našich zákazníků na trhu. To lepší pro vás, znamená lepší pro nás.

V tomto globálním věku si vysoce ceníme hodnot rodinné firmy mezi které patří vždy udržovat přímý kontakt se zákazníky a přebírat osobní zodpovědnost.


Nechceme jen uspokojovat potřeby našich zákazníků, chceme je překonávat. Díky politice 100% konečné kontroly, snahám o neustálé zlepšování a pověstné „starostlivé firemní kultuře“ společnosti SCHUNK se požadavky našich zákazníků stávajíc současně také našimi požadavky.

Společnost SCHUNK nabízí více - více ochoty čelit problémům a posouvat nápady dopředu, více činnosti v oblasti investic do inovativních technologií, více flexibility v řešení otázek a úkolů rychle se měnící budoucnosti. To je to, za čím si stojíme.

Pro blaho našich zákazníků.

Nejdůležitějšími pilíři filozofie naší společnosti jsou pro nás: průkopnický duch, péče o firemní kulturu a spolehlivost.

"Průkopník má odvahu vyrážet novým směrem. Ale nikdy přitom nesmí přestat brát zřetele na zákazníkův prospěch." Heinz-Dieter Schunk
 
Průkopnický duch

"Průkopníci mají odvahu vyrážet na nové cesty".

Jako inovátor zaměřený na potřeby zákazníka vyvíjíme pouze vynikající produkty, které našim zákazníkům pomáhají splňovat budoucí výzvy v oblasti automatizace.
Měníme a vytváříme pouze to, co je smysluplné a pouze tam, kde nám na to síly stačí.

Starostlivá firemní kultura

„To lepší pro vás, znamená lepší pro nás.“

Nejlepší zákaznická podpora, nejvyšší provozní připravenost a touha vyrábět nejlepší produkty - to vše je součástí naší starostlivé firemní kultury.

Spolehlivost

„Nasaď a zapomeň“

Naše produkty a řešení procházejí milióny zkušebních cyklů a vždy poskytují našim zákazníkům přidanou hodnotu a jsou symbolem přesnosti, odolnosti a dlouhé životnosti.