Společenská odpovědnost a udržitelnost

Pro nás, jakožto rodinnou firmu je samozřejmé, že se aktivně podílíme na životě společnosti a odpovědně nakládáme s našimi zdroji. Cítíme odpovědnost za společenské, ekonomické a ekologické potřeby v našem okolí. Podporujeme školy, kluby a širokou řadu iniciativ nejen finančně, ale také naší technologií, naším odhodláním a našim průkopnickým přístupem.

Pod mottem „Poskytnout životu budoucnost“ podporuje firma SCHUNK užitečnou práci na klinice následné péče Tannheim pro rodiny a děti, náctileté a mladistvé s rakovinou, onemocněním srdce a cystickou fibrózou.
Zavazujeme se odpovědně využívat prostředky v našich stavebních technologiích a také při návrhu a výrobě našich produktů a řešení.

SCHUNK se hýbe

Ve firmě SCHUNK toho máme více společného než jen našeho zaměstnavatele. Máme svůj ambiciózní běžecký tým SCHUNK Speedys, týmy jezdců na horských, závodních a městských kolech, přes 250 zdatných fotbalistů, kteří na letním festivalu soutěží o pohár SCHUNK Cup, a také kolegy, kteří organizují několikadenní cyklistické akce, kterých se účastní zákazníci a kolegové z jiných zemí, a mnohé další.

Náš sportovní a týmový duch nejenom sjednocuje naše aktivní kolegy, ale také všechny ty, kteří se rozhodnou sportovce sledovat a fandit jim, pomáhat s organizací při grilování klobás, podáváním nápojů, žehlením fotbalových dresů, zajišťováním pohodlí a první pomoci, a rovněž ty, kteří chtějí jen oslavit úspěchy se svými kolegy.

SCHUNK myslí dopředu – průkopnický přístup k autonomnímu životu

Jsme technologický lídr, protože přemýšlíme spíše nad řešeními než nad problémy. Řešeními, která nabízejí originální přidanou hodnotu. Přidanou hodnotu, kterou lze vyjádřit kvalitou života a nejen čísly.

Jako je tomu například v případě naše asistenčního robotu FRIEND, který byl vyvinut ve spolupráci s IAT Bremen. Díky tomu měla knihovnice s mnoha postiženími možnost pokračovat nezávisle ve své práci.

SCHUNK spojuje – sociální stáž jako nedílná součást školení

Zjišťování, jak žijí druzí, sociální začlenění a přijímání sociální odpovědnosti - v SCHUNKu je toto vše nedílnou součástí školení. V druhém ročníku stráví všichni naši učni dva týdny prací v sociálním nebo podpůrném zařízení. Práce se seniory nebo osobami s fyzickým nebo duševním postižením může být pro většinu lidí zprvu problémem.

Jakmile však obě strany překonají počáteční překážky, je otevřena cesta pro společné zkušenosti, které si často uchovávají v paměti jak naši učni, tak jejich chráněnci. Neexistuje nic lepšího než dobrý pocit ze starosti o druhé lidi s přátelstvím a péčí.

SCHUNK integruje - externí výuka pro školu Kaywald

Každý má schopnosti a dokáže dělat věci, o kterých se mu ani nesnilo, pokud má za sebou silný tým. O tom jsme ve firmě SCHUNK přesvědčeni. A zažíváme to znovu a znovu. Jde zvláště o náš vztah se studenty ze školy Kaywald, školy pro fyzicky a duševně postižené osoby, kterou máme tu čest podporovat od roku 2011 ve formě speciální externí výuky firmy SCHUNK.

Žáci školy Kaywald s námi spolupracují, přebírají odpovědnost za recyklaci a začleňujeme je do našich každodenních činností tím, že je zapojujeme do různých projektů. Skutečné obohacení! Je nám potěšením, že můžeme pravidelně přivítat absolventy ze školy Kaywald, kteří se připojí do našeho týmu a hodnotně se podílejí na úspěchu naší společnosti.

SCHUNK zosobrňuje podnikatelské srdce

Kreativita, asertivita, ochota riskovat a společenská odpovědnost: za příkladné podnikatelské odhodlání byl Henrik A. Schunk, výkonný ředitel firmy SCHUNK GmbH & Co KG z německého Lauffenu nad Neckarem, poctěn cenou „Podnikatelské srdce“ na setkání předních světových firem ve Schwäbisch Hall v roce 2016. Ocenění jsou iniciativou časopisu WirtschaftsWoche a společnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG. Zaměřují se na podnikatele, kteří přijali odvážná rozhodnutí, jež slouží jako příklad ostatním. Cena byla v tomto roce udílena poprvé.

Díky projektu spolupráce se školou Kaywald, školou pro děti a mladé s fyzickým a duševním postižením v německém městě Lauffen nad Neckarem, ukázal SCHUNK - lídr v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů, že sociální odpovědnost a podnikatelské uvažování mohou jít ruku v ruce. SCHUNK spolupracuje se školou více než deset let. Výchozím bodem byla iniciativa v oblasti sociálních projektů, kterou vymyslel Henrik A. Schunk spolu se svým otcem Heinzem-Dieterem Schunkem a HR oddělením firmy SCHUNK. Od té doby se učni firmy SCHUNK účastní dvoutýdenní stáže ve škole Kaywald v Lauffenu a na jiných místech. Každý rok se do této iniciativy zapojí další projekty. Dnes jsou studenti školy Kaywald klíčovou součástí každodenní praxe ve firmě SCHUNK.

Jsme partnery v programu pro udržitelnost Blue Competence

Blue Competence je program agentury VDMA, jehož cílem je propagace udržitelnosti v oboru strojírenství a výstavby velkokapacitních zařízení a také šíření povědomí o udržitelných řešeních v oboru. Naše členství nás zavazuje dodržovat 12 bodů udržitelnosti pro strojírenství a výstavbu velkokapacitních zařízení.

Náš postoj vůči udržitelnosti pro budoucnost je založeno na principech ekonomického úspěchu, spravedlnosti, respektu a odpovědnosti a týká se společnosti, životního prostředí a hospodářství. Udržitelné jednání chápeme z hlediska definice Zprávy Brundtlandové¹ a definice Německé rady pro udržitelný rozvoj².

Strategické

 • Udržitelnost je klíčovou součástí naší firemní strategie.
 • Vytváříme stabilní obchodní schémata pomocí udržitelných hodnot, a tím si zajišťujeme úspěch v podnikání.
 • Naše technologie a řešení podporují světově udržitelný vývoj.

Provozní

 • Dlouhodobé myšlení a jednání se odráží v našich procesech a produktech.
 • Jednáme  šetrným způsobem s ohledem na zdroje a usilujeme o ochranu klimatu.
 • Naším nejcennějším prostředkem jsou naši zaměstnanci. Podporujeme angažovanost a spoluúčast.
 • Zavazujeme se dodržovat lidská práva.

Kulturní

 • Naše společnost je naším domovem.
 • Neseme odpovědnost za náš region.
 • Co slíbíme, to uděláme!

Komunikační

 • Udržujeme aktivní výměnu se všemi zúčastněnými.
 • Transparentně komunikujeme naše dlouhodobé akce.
¹ „Udržitelný vývoj splňuje současné požadavky, aniž by byla ohrožena možnost budoucích generací splnit jejich vlastní požadavky.“
(Zpráva Brundtlandové, 1987)
² „Udržitelný rozvoj znamená zvažování ekologických a současně také sociálních a ekonomických aspektů. Proto udržitelná ekonomika znamená následující: Zanechat pro naše děti a vnoučata dobrou ekologickou a ekonomickou strukturu.“
(Německá rada pro udržitelný rozvoj, 2001)