V chaosu vzniká budoucnost

Proces zajišťování obrobků nebo dílů pro zprovoznění bývá často chaotický. Automatizované, robotizované zprovoznění těchto dílů se nazývá „bin picking“. Tam, kde se obrobky a součásti stále ještě vybírají ručně a do strojů nebo na místa montáže se přesouvají na vozících, zajistí servisní roboty flexibilní, sledovatelný a vysoce efektivní přísun těch správných produktů po celý den. K tomu jsou zapotřebí citlivé a inteligentní uchopovací moduly. Vyzvedávané součásti jsou identifikovány pomocí senzorů a modulů pro zpracování obrazu. Klíčem k úspěchu je přitom schopnost bezproblémové a hladké spolupráce robotů, senzorů, komponent a řídicího systému.