Co nejlépe využít každou sekundu

V průmyslové výrobě je čas klíčovým faktorem úspěchu. Výroba, dodávka a skladování jsou oblasti s potenciálem časových úspor. Doba výroby se skládá z doby obrábění a prostojů. Za účelem zkrácení doby obrábění lze využít výrobní metody a komponenty umožňující rychlejší zpracování nebo montáž. Prostoje jsou typicky období, kdy stroj stojí, protože probíhá přenastavování. Tyto doby lze zkrátit tím, že se stroj nastavuje souběžně s dobou zpracování. Obrobek se připraví mimo stroj a do stroje se nasadí společně s upínacím zařízením. Tímto způsobem se zvyšuje výkon, snižují náklady a eliminují provozní chyby při upínání. Produkty značky SCHUNK zahrnují komponenty pro efektivnější využití provozní doby a upínací zařízení, která umožňují zkrátit dobu nastavování a tím výrazně snížit náklady.