Jeden systém versus spousta komponent

Mechatronika se stala běžnou součástí našich životů, i když si to často neuvědomujeme. Jako příklad běžně používaných mechatronických systémů můžeme uvést systémy ESP, ABS nebo digitální kamery, kterými jsou dnes vybaveny všechny automobily. V mechatronice jsou mechanické a elektrické součásti propojeny prostřednictvím IT systému. Jeden jediný modul tak může plnit úlohy, ke kterým bylo dříve potřeba modulů několik. Společnost Schunk nabízí kompletní řadu mechatronických produktů pro manipulaci a montáž. Vše z jednoho zdroje.