Software

Nabízíme vám různé programy, mimo jiné pro výpočet zatížení a cyklů, pro parametrizaci, provoz a identifikační software.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Firma SCHUNK GmbH & Co. KG nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím programů.
To se týká zejména úrazů, majetkových škod nebo finančních ztrát, ke kterým dochází v nepřímém či přímém důsledku používání programů.
V případě, že budete mít potíže s montáží či použitím, se prosím obraťte na naši uživatelskou službu, tel:+49-7133-103-2696.
Před dokončením programů byly soubory zkontrolovány na přítomnosti virů pomocí nejmodernějších technologií.
Firma SCHUNK neustále usiluje o zdokonalení svého softwaru a opravování chyb.
Prosíme, abyste si pravidelně kontrolovali, zda jsou Vaše aplikace aktualizované, a prováděli kalkulace pouze v nejnovějších verzích.