Klein, kleiner, micro

Vaak kan een duizendste van een millimeter of milliseconde het verschil maken tussen slagen en falen. De miniaturisering van componenten maakt toepassingen mogelijk die vroeger onuitvoerbaar leken. Hoe kleiner de componentn, hoe hoger de eisen voor precisie en accuraatheid. Voor microverspaning gelden er bijzonder hoge eisen. Perfecte verspaning is pas mogelijk wanneer alle noodzakelijke elementen, zoals machine, gereedschapshouder, gereedschap, werkstuk en werkstukklemming, correct zijn geplaatst. SCHUNK biedt optimale oplossingen, gereedschapshouders en klemapparaten die aan deze eisen voldoen.