Denken vanuit het perspectief van de klant

Technische creativiteit, oplossingsgerichte competentie en grondige ervaring vormen de basis voor oplossingen die in elke sector weten te overtuigen.
Hieronder volgt slechts een kleine greep uit de hoofdsectoren waarbinnen SCHUNK al gedurende vele jaren haar knowhow en ervaring deelt.
De intensieve focus op de sectoren en oplossingen is bij SCHUNK een teken van oprechte klantbenadering. Met een unieke combinatie van consistent denken in het voordeel van de klant en toonaangevende ontwikkelingscompetentie legt SCHUNK een nieuwe standaard vast voor productkwaliteit en sectorgerelateerde oplossingen - en dat voor zowel klemtechnologie als grijpsystemen.