arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Firma października 2021

Firma SCHUNK otrzymuje nagrodę „Bosch Global Supplier Award”

Udana globalna współpraca firmy SCHUNK z firmą Bosch trwa od wielu lat. Ostatnio firma Bosch przyznała firmie SCHUNK, specjaliście w zakresie systemów chwytakowych i technologii mocowania, prestiżową nagrodę „Bosch Global Supplier Award”, doceniając korzyści wynikających z tej współpracy. Stawia to firmę SCHUNK wśród 46 najlepszych dostawców technologii i usług spośród 23.000 dostawców z 16 krajów.

Firma SCHUNK otrzymuje nagrodę „Bosch Global Supplier Award” w kategorii „zakupy i usługi pośrednie”. Podczas odbioru nagrody w Bambergu: od lewej: Daniel Bühner (Kierownik ds. Kategorii Zakupów, Bosch), Harald Dickertmann (Wiceprezes Zarządu ds Sprzedaży, SCHUNK), Christopher Nagel (Kierownik ds. Obsługi Kluczowych Klientów Globalnych, SCHUNK), Filip Koskan (Globalny Mentor Dostawcy, Bosch), Uwe Mittmann (Kierownik ds. Kategorii Zakupów Globalnych, Bosch) Firma SCHUNK otrzymuje nagrodę „Bosch Global Supplier Award” w kategorii „zakupy i usługi pośrednie”. Podczas odbioru nagrody w Bambergu: od lewej: Daniel Bühner (Kierownik ds. Kategorii Zakupów, Bosch), Harald Dickertmann (Wiceprezes Zarządu ds Sprzedaży, SCHUNK), Christopher Nagel (Kierownik ds. Obsługi Kluczowych Klientów Globalnych, SCHUNK), Filip Koskan (Globalny Mentor Dostawcy, Bosch), Uwe Mittmann (Kierownik ds. Kategorii Zakupów Globalnych, Bosch)

SCHUNK jest od wielu lat niezawodnym dostawcą i partnerem firmy Bosch — od optymalizacji procesów i internacjonalizacji po innowacyjne projekty i wymianę technologii. W dowód uznania firma Bosch uhonorowała swojego partnera technologicznego, nadając mu status „Preferred Supplier” (preferowanego dostawcy). Dostawca technologii i usług ponownie uhonorował wyjątkową sprawność firmy SCHUNK i zaliczył ją do grona swoich najlepszych dostawców, przyznając jej nagrodę „Bosch Global Supplier Award”.

Obie firmy wspólnie stawiają czoła wyzwaniom pandemii. Dr Arne Flemming, dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw w firmie Bosch, powiedział: „Tegoroczna nagroda „Bosch Global Supply Award” to nie tylko uhonorowanie naszych najlepszych dostawców za ich wyjątkową wydajność. Jest to także wyraz uznania dla pełnej zaufania współpracy podczas pandemii COVID-19.”

Firma SCHUNK została wyróżniona w kategorii „zakupy i usługi pośrednie”. „To wielkie uznanie dla naszej firmy”, komentuje Harald Dickertmann, wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży w firmie SCHUNK. „Ta nagroda podkreśla naszą wieloletnią, opartą na zaufaniu współpracę z firmą Bosch. Jednocześnie sprawia, że nadal chcemy potwierdzać naszą pozycję wiodącego dostawcy i dążyć do wspólnego osiągania nowych celów.” Dzięki personelowi składającemu się z 3500 pracowników w dziewięciu zakładach i 34 spółkach bezpośrednio zależnych firma SCHUNK jest optymalnie wyposażona, aby sprostać temu zadaniu. SCHUNK jest wiarygodnym partnerem, który wspiera długoterminową konkurencyjność grupy technologicznej i który angażuje się w strategie i projekty rozwojowe od najwcześniejszych etapów.

Informacje na temat nagrody „Bosch Global Supplier Award”:

Co dwa lata firma Bosch przyznaje najlepszym globalnym dostawcom nagrodę „Bosch Global Supplier Award”. Dostawca technologii i usług przyznaje nagrodę za ponadprzeciętne wyniki w zakresie produkcji i dostaw surowców, produktów i usług. Podczas procesu jej przyznawania jury ocenia wyniki w kategoriach „zakupy i usługi pośrednie”, „surowce i komponenty”, „komponenty na dział” oraz „zrównoważony rozwój”. Od 1987 roku firma Bosch honoruje najlepsze wyniki swoich dostawców nagrodą, która jest znana w całej branży. W tym roku firma po raz pierwszy doceniła wysiłki swoich dostawców na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ta nowa kategoria początkowo skupia się na środkach redukcji emisji CO2.