arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Firma maja 2023

Manufacturing-X budzi optymizm na Targach Hanowerskich

Prawdziwa wartość dodana pochodzi z wymiany doświadczeń i tworzenia sieci kontaktów. Na Targach Hanowerskich nacisk położono w szczególności na integrację dwóch największych sił napędowych przyszłości: zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. Głównym tematem była inicjatywa Data Room, tzn. Manufacturing-X.
Przemysł 4.0 – platforma SCHUNK Dobrze przygotowani na cyfrową przyszłość: komitet sterujący platformy Przemysł 4.0 (zdjęcie: platforma Przemysł 4.0).

Targi Hanowerskie 2023 wyraźnie pokazały, że w obecnych czasach nie brakuje wyzwań, którym trzeba sprostać, aby zabezpieczyć przyszłość Niemiec jako kraju, w którym następuje szybki rozwój przemysłu. W dniach od 17 do 21 kwietnia 2023 roku tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, łańcuchów dostaw i zaopatrzenia w energię były omawiane przez 130 tys. odwiedzających i ponad 4 tys. wystawców. Te wiodące na świecie targi branżowe udowodniły jednak przede wszystkim to, że dostępne są rozwiązania dotyczące różnego rodzaju wyzwań. Dlatego na końcowej konferencji prasowej Prezes Zarządu Deutsche Messe AG, dr Jochen Köckler, podkreślił optymistyczny nastrój wyczuwalny podczas tych targów.

Przemysł 4.0 – platforma SCHUNK Na początku Targów Hanowerskich Henrik A. Schunk przejął od swojego poprzednika, dr Franka Possel-Dölkena, przewodnictwo komitetu sterującego platformą Przemysł 4.0. Od lewej do prawej: Markus Hess (BMWK), Dr. Frank Possel-Dölken (Phoenix Contact),
Henrik A. Schunk (SCHUNK)

Niezależna inicjatywa Data Room

Inicjatywa Manufacturing-X promuje stworzenie „przestrzeni danych”, która połączy w sieć małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z różnych branż, a tym samym zwiększy ich konkurencyjność i innowacyjność. W przyszłości Henrik A. Schunk, prezes zarządu SCHUNK SE & Co. KG, będzie odgrywał w tym procesie aktywną rolę. Na tegorocznych Targach Hanowerskich objął na kolejne dwa lata przewodnictwo w komitecie sterującym platformy Przemysł 4.0. Ta nowa europejska przestrzeń wymiany danych jest wyjątkowa, ponieważ w przeciwieństwie do poprzednich platform, jest ona tworzona przez wiele współpracujących firm, zarówno w sposób zorganizowany odgórnie, jak i oddolnie. jak wyjaśnił Pan Henrik A. Schunk na Hannover Messe . Tutaj firmy uczestniczące w inicjatywie będą mogły udostępniać swe dane w całym łańcuchu produkcji i dostaw, zachowując jednocześnie nad nimi pełną kontrolę. Start-upy, MŚP i korporacje mogą w równym stopniu korzystać z tej wspólnej puli danych, aby przykładowo uniknąć niedoborów w łańcuchu dostaw lub zmniejszyć zużycie energii w produkcji. Nadrzędny cel: stworzenie prężnie działającego, zrównoważonego i konkurencyjnego środowiska przemysłowego.

Rozwój zgodny z pionierskim podejściem

Podczas targowego wydarzenia Dialog Liderów czołowe postacie z branży przemysłowej, polityki i biznesu odpowiadały na pytanie o to, jak ekosystemy cyfrowe mogą wspomóc prężne działające przedsiębiorstwa i zapewnić zrównoważony rozwój. Henrik A. Schunk wskazał drogę do rozwoju ekosystemu danych podczas panelu „Łączenie przemysłowych łańcuchów wartości na rzecz konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju”. Wyjaśnił wtedy, że: „Manufacturing-X to projekt zmiany. Potrzebujemy zmiany kulturowej i nowego pionierskiego podejścia. Kierownictwo firmy musi być aktywnie zaangażowane w proces udostępniania danych innym podmiotem. Tylko wtedy możemy stworzyć usługi cyfrowe o prawdziwej wartości dodanej oraz ekosystemy danych”.

Przemysł 4.0 – platforma SCHUNK Przedstawiciele rządu federalnego i przemysłu intensywnie dyskutują podczas Targów Hanowerskich. (od lewej do prawej) Peter Körte (Siemens), prof. dr Siegfried Russwurm (BDI), Claudia Nemat (Deutsche Telekom), dr Robert Habeck (federalny minister gospodarki i ochrony klimatu), Henrik A. Schunk (SCHUNK ), Nina Stock, Ernst Stoeckl-Pukall (oboje federalne ministerstwo gospodarki i ochrony klimatu) (zdjęcie: platforma Przemysł 4.0)

Ramię w ramię z politykami

Ten pionierski duch był odczuwalny na stoisku platformy Przemysł 4.0 na targach Hannover Messe 2023, gdzie Pan Henrik A. Schunk i dr Robert Habeck, federalny minister ds. gospodarki i działań na rzecz klimatu, skorzystali z okazji, by wymienić poglądy na temat kamieni milowych przyszłego projektu dotyczącego digitalizacji. Wraz z Panią Bettiną Stark-Watzinger, federalną minister ds. edukacji i badań naukowych, Pan Habeck moderuje platformę Przemysł 4.0. Podkreślił on kluczową rolę Manufacturing-X: „Przemysł stoi przed gigantycznym wyzwaniem dotyczącym cyfrowej i zrównoważonej transformacji w czasach pełnych wyzwań na całym świecie. Manufacturing-X to kluczowy projekt, który w ciągu najbliższych kilku lat chcemy rozwijać wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami. Potrzebujemy pełnej współpracy i zaangażowania ze strony świata biznesu, nauki i polityki, aby móc szybko i we współpracy wykorzystać możliwości, jakie stwarza cyfryzacja”.

Targi Hanowerskie – Dialog Liderów Tematem Dialogu Liderów był wkład ekosystemów cyfrowych w prężny i zrównoważony rozwój.