arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Firma marca 2022

Najlepszy dostawca w branży Life Science

Firma Zimmer Biomet zajmująca się technologią medyczną przyznała francuskiej spółce zależnej SCHUNK nagrodę „Supplier Award 2021”, w uznaniu kompleksowej obsługi świadczonej przez dostawcę technologii, wysokich standardów jakości i niezawodności dostaw. SCHUNK od ponad 30 lat jest niezawodnym partnerem klientów z sektorze life science.

Nagroda Supplier Award 2021 Nagrodzony: SCHUNK Intec France został uhonorowany nagrodą „Supplier Award 2021” przez firmę Zimmer Biomet zajmującą się technologią medyczną. Od lewej: Pierre Lanusse (Zimmer Biomet), Eva George (SCHUNK), Christian Rolf (SCHUNK), Francis Lesueur (Zimmer Biomet), Carole Blazik (Zimmer Biomet), Morgane Brignon Leblanc (SCHUNK), Xavier Dussourd (SCHUNK), Nilton Ferras (SCHUNK), Marie-Laure Vinot (SCHUNK).

Biotechnologia, technologia medyczna i farmaceutyka współpracują w tej dziedzinie. Ta wielobranżowa współpraca prowadzi do rozwoju nowych produktów z zakresu technologii medycznej, metod leczenia i leków. Przykładem jest robot chirurgiczny ROSA ONE Brain firmy Zimmer Biomet. Pomaga chirurgom w planowaniu i wykonywaniu złożonych zabiegów neurochirurgicznych w sposób minimalnie inwazyjny. Firma SCHUNK dostarczyła do tego odpowiednie komponenty. Automatyk wspierał również cały proces audytu. Ta usługa jest szczególnie istotna dla klientów z sektora nauk przyrodniczych: ponieważ produkty końcowe mają bezpośredni kontakt z ludźmi, wymagania stawiane komponentom w tym segmencie są wyjątkowo wysokie.