arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań stycznia 2022

Nowe możliwości w zakresie wymiany narzędzi do 35 kg

Wraz z wprowadzeniem nowych modułów SWS-022 i SWS-029 firma SCHUNK rozszerza swoje kompleksowe portfolio automatycznych systemów szybkiej wymiany o dwa nowe rozmiary, które otwierają nowe możliwości w zakresie nośności odpowiednio 25 kg i 35 kg.
System szybkiej wymiany SWS

Sprawdzone technologie, zintegrowane systemy czujników i liczne opcje przepustów

Dzięki dużym przepustom pneumatycznym zintegrowanym w obudowie SWS-022 umożliwia używanie i wymianę narzędzi, które do działania wymagają dużego natężenia przepływu powietrza. Dzięki trzem powierzchniom montażowym SWS-029 jest szczególnie dopasowany do zastosowań, w których różne narzędzia muszą być zasilane różnymi mediami.

SWS-022 – kompaktowy system wymiany do dużych objętościowych strumieni powietrza

Opatentowany „bezdotykowy system blokowania” umożliwia pewną wymianę narzędzi nawet gdy uchwyt i adapter są od siebie oddalone o 2,5 mm. Opatentowany układ samoczynnej blokady zapewnia niezawodne połączenie między głowicą szybkiej wymiany i adapterem w razie zatrzymania awaryjnego lub nagłego odcięcia zasilania.

Przy nośności 25 kg SWS-022 dołącza do istniejących rozmiarów SWS-020 i SWS-021. Sprawdzone technologie, takie jak opatentowany samoutrzymujący się system blokujący dla maksymalnego bezpieczeństwa i No-Touch-Locking™ dla uproszczenia nauczania, są oczywiście również dostępne w SWS-022.

System czujników do monitorowania zamków jest zintegrowany z obudową nowego rozmiaru, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych płytek adaptera czujnika. Ponadto SWS-022 ma sześć przepustów pneumatycznych G3/8", które mogą być również używane do łatwego dostarczania produktów z obszaru „robotycznego usuwania materiału”, takich jak wrzeciono gratujące RCV lub szlifierka oscylacyjna AOV.

Dodatkowa powierzchnia montażowa w połączeniu z portfolio SCHUNK SWO oferuje szeroką gamę opcji podawania innych mediów.

Cechy produktu

 • Nośność do 25 kg
 • Technologia No-Touch-Locking™ z odległością do 2 mm podczas blokowania
 • Zintegrowane zgłoszenia blokujące
 • Sześć przepustów pneumatycznych G3/8"

Dodatkowa korzyść dla użytkownika

 • Przepust dużych strumieni powietrza bez dodatkowych modułów opcjonalnych
 • Uproszczone nauczanie dzięki technologii No-Touch-Locking™
 • Eliminacja płyt adaptera do systemów czujników
 • Różnorodność dostępnych opcjonalnych modułów do podawania mediów

SWS-029 – system wymiany do wysokich wymagań

Nowy SWS-029 należy również do rodziny SWS serii 20, ale może być używany z obciążeniami do 35 kg dzięki jeszcze bardziej wytrzymałej konstrukcji ze wzmocnionymi kołkami centrującymi i bardziej stabilnym mocowaniem do robota i narzędzia. Dalsze optymalizacje obejmują zintegrowane monitorowanie blokady i opcję bezpośredniego przykręcenia systemu wymiany do kołnierzy robotów ISO 9409-1-50 lub 40 . Cechy te pozwoliły stworzyć konstrukcję, która jest nie tylko wytrzymała, ale także płaska z minimalnymi konturami kolidującymi.

Kolejną nowością w tym zakresie obciążeń jest dostępność trzech powierzchni montażowych, do których można przymocować różne opcjonalne moduły z portfolio SCHUNK SWO. Dzięki temu sygnały, zasilanie, sterowanie serwo, systemy magistralowe, płyny i inne media mogą być wykonywane w szerokiej gamie kombinacji i udostępniane narzędziom. To sprawia, że SWS-029 szczególnie nadaje się do zastosowań, w których różne narzędzia muszą być dostarczane z różnymi mediami lub gdy używane są bardzo złożone narzędzia.

Cechy produktu

 • Wzmocniona konstrukcja o nośności do 35 kg
 • Bezpośrednie połączenie śrubowe dla kołnierzy robota ISO 9409-1-50 lub ISO 9409-1-40
 • Zintegrowane zgłoszenia blokujące
 • Cztery przepusty pneumatyczne M5 i dwa G1/8"
 • Trzy przykręcane powierzchnie (J) do opcjonalnych modułów

Dodatkowa korzyść dla użytkownika

 • Większa nośność do szerszego zakresu zastosowań przy kompaktowej konstrukcji
 • Uproszczony montaż dzięki wyeliminowaniu płyt adaptera do połączenia robota i narzędzia oraz systemy czujników
 • Różnorodność dostępnych opcjonalnych modułów do podawania mediów

Więcej informacji

Cechy produktu