arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Firma kwietnia 2023

Nowy skupia się na średnich przedsiębiorstwach

Zmiana na szczycie: Pan Henrik A. Schunk zostaje nowym przewodniczącym komitetu sterującego platformy Przemysł 4.0. W ciągu najbliższych dwóch lat zamierza on wykorzystać to stanowisko do wzmocnienia promocji inicjatywy cyfryzacyjnej Manufacturing-X wśród niemieckich MŚP.
SCHUNK – Hannover Messe 2023 Zmiana warty na targach Hannover Messe 2023: Pan Henrik A. Schunk obejmuje stanowisko przewodniczącego komitetu sterującego platformy Przemysł 4.0.

Na początku targów Hannover Messe Henrik A. Schunk, członek zarządu firmy SCHUNK, objął stanowisko przewodniczącego komitetu sterującego platformy Przemysł 4.0, zastępując na nim dr Franka Possel-Dölkena, dyrektora generalnego Phoenix Contact. Postawił on sobie jasne cele do osiągnięcia podczas dwuletniej kadencji. Chce on przedstawić inicjatywę Manufacturing-X szerszemu gronu odbiorców, jednocześnie skupiając się na perspektywie małych i średnich firm przemysłowych. „Musimy przełożyć naszą wizję na realne rozwiązania, w których małe i średnie przedsiębiorstwa mogą również uczestniczyć na równych prawach” - podkreślił Pan Schunk, który uważa swoją rodzinną firmę za doskonały przykład takiego działania. „Jako pionier na rynku MŚP pokazujemy, jak cyfryzacja może pomóc w zdobyciu przewagi konkurencyjnej poprzez otwartość i partnerstwo”.

Doskonała przestrzeń danych dla środowisk przemysłowych

Inicjatywa Manufacturing-X została wdrożona poprzez platformę Przemysł 4.0. Inicjatywa ta dąży do stworzenia doskonałej przestrzeni danych, która cyfrowo połączy niemiecki i europejski przemysł. Dzięki temu łańcuchy wartości staną się bardziej przejrzyste, prężnie działające i zrównoważone, co umożliwi tworzenie nowych, cyfrowych modeli biznesowych. Pan Henrik A. Schunk z entuzjazmem promuje rozwój tej inicjatywy. „Dzięki Manufacturing-X możemy wymieniać dane między branżami, przenosząc cyfryzację na zupełnie nowy poziom”. Wymaga to specjalistycznej wiedzy i aktywnego zaangażowania małych oraz średnich przedsiębiorstw - dwóch cech, które firma SCHUNK promuje i zamierza wykorzystać na platformie. „Będę pracować nad tym, aby inicjatywa Manufacturing-X była dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Platforma Przemysł 4.0 to centralna sieć cyfryzacji w Niemczech. Przedstawiciele sfery politycznej, biznesu, nauki, związków zawodowych i stowarzyszeń są aktywnie zaangażowani w rozwój tej platformy, której celem jest przyspieszenie cyfrowej transformacji produkcji w Niemczech. Ich wspólnym celem jest długoterminowe zapewnienie wiodącej pozycji niemieckiego i europejskiego przemysłu.