arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Firma listopada 2022

Spotkania, wymiana, nawiązywanie kontaktów – Dni Eksperckie wracają

Dni Eksperckie dotyczące Obróbki za Pomocą Robotów, które odbyły się w dniach 26 i 27 października, oznaczały wznowienie przez firmę SCHUNK serii imprez o uznanej reputacji, połączone z podjęciem nowego tematu. Międzynarodowa platforma ekspertów skupiła się na obróbce wspomaganej przez roboty. Ponad 70 specjalistów z całej Europy spotkało się w Brackenheim-Hausen, aby dzielić się pomysłami z zakresu gratowania, szlifowania i polerowania, a także nawiązywać kontakty z myślą o przyszłych zadaniach.
Dni Eksperckie – Prezentacja Podczas organizowanych przez firmę SCHUNK Dni Eksperckich Dotyczących Obróbki za Pomocą Robotów przedstawiciele przemysłu i ośrodków badawczych zajmowali się szczegółowymi aspektami wspomagania obróbki przez roboty podczas ponad 14 specjalistycznych prezentacji.

Automatyzacja pozostaje jednym z megatrendów w nowoczesnej produkcji. Zwłaszcza obróbka wspomagana przez roboty odgrywa tu kluczową rolę: trzeba wykorzystywać potencjał produkcyjny, przyczyniać się do wzrostu wydajności i przeciwdziałać niedoborowi wykwalifikowanych pracowników. W tym kontekście tegoroczne Dni Eksperckie oferowały możliwość szeroko zakrojonego przekazywania specjalistycznej wiedzy na temat obróbki z udziałem robotów, na której będą skupiać się przyszłe spotkania z tej serii. Jednocześnie ekspercka platforma nadal pełni funkcję inicjującą i stymulującą nawiązywanie kontaktów: po dwuletniej przerwie firma SCHUNK zamierza reaktywować sprawdzoną formułę seryjnych imprez, będących platformą do regularnej wymiany doświadczeń.

Dni Eksperckie – Sieć Współpracy Obydwie październikowe imprezy cechowała ożywiona wymiana w zakresie obróbki z udziałem robotów, której towarzyszyły okazje do poznania wybranych zastosowań w praktyce.

Bodźce do nawiązywania międzynarodowych kontaktów

Tegoroczne Dni Eksperckie, w trakcie których miały miejsce prezentacje specjalistów, przykłady najlepszych praktyk oraz towarzysząca imprezie wystawa, były skierowane do wszystkich zainteresowanych stron – od producentów narzędzi i przedmiotów po integratorów, dostawców oprogramowania i specjalistów-robotyków. Dyskutowano nad następującymi kwestiami: Czy kobotów można używać do szlifowania? Jakie możliwości w zakresie szlifowania oferują roboty niesztywne? Jak szlifowanie z użyciem systemu wizyjnego wpływa na wyniki rozpoznawania krawędzi i powierzchni? Intensywny program obejmował 14 prezentacji technicznych. „Fantastyczne prezentacje szerokiego spektrum prelegentów” – tak pochwalił program imprezy Karl Ericsson z firmy Svenska Elektrod, specjalizującej się w automatyzacji. Thomas Magnussen z firmy SHL, zajmującej się obróbką powierzchni, także podsumował imprezę pozytywnie: „Dwa ekscytujące dni i konstruktywne rozmowy”.

Dni Eksperckie – Sieć Współpracy Wobec ogromnego wzrostu znaczenia automatyzacji, tworzenie międzynarodowej sieci kontaktów było najważniejszą kwestią podczas organizowanych przez firmę SCHUNK Dni Eksperckich Dotyczących Obróbki za Pomocą Robotów.

Dwudniową imprezę wykorzystano intensywnie po to, by stworzyć partnerską sieć i zainicjować wymianę trwającą po zakończeniu Dni Eksperckich 2022. Jako platforma dla tworzącej się społeczności, firma SCHUNK uważa to wydarzenie za bodziec do powstania międzynarodowej sieci kontaktów w dziedzinie obróbki wspomaganej przez roboty. W swoim podsumowaniu Daniel Mayer, kierownik ds. sprzedaży produktów w firmie SCHUNK, który pełnił podczas imprezy funkcję moderatora, podkreśla: „To inspirujące, gdy można zobaczyć ten sam temat z różnych punktów widzenia i na tej podstawie wypracować wspólne podejście do tworzenia rozwiązań".

Zapamiętaj:
Dni Eksperckie poświęcone obróbce za pomocą robotów
25 i 26 października 2023 r.