arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Firma maja 2023

SCHUNK rozpoczyna funkcjonowanie jako SCHUNK SE & Co. KG ze skutkiem natychmiastowym

Rodzinna firma SCHUNK zmienia formę prawną na SCHUNK SE & Co. KG, kontynuując w ten sposób swoją globalną strategię dostosowywania się do nowej rzeczywistości.
Zdjęcie firmy – Centrala

Obecna forma prawna SCHUNK GmbH & Co. KG – spółka macierzysta grupy SCHUNK – zmieni się w firmę SE & Co. KG, składającą się z organów Rady Administracyjnej i Komitetu Wykonawczego. Podejmując ten krok, firma tworzy ramy dla dalszego rozwoju w związku z trwającym procesem internacjonalizacji.

Charakter firmy rodzinnej zostanie w pełni zachowany – wszystkie udziały pozostaną nadal w posiadaniu rodziny Schunk.

Pan Henrik A. Schunk obejmie stanowisko Prezesa nowo utworzonego Zarządu. Będzie ściśle wspierać strategiczny kierunek firmy, uzupełniając powiązane działania swym zaangażowaniem w Niemieckie Stowarzyszenie Budowy Maszyn i Zakładów Przemysłowych (VDMA), w celu reprezentowania interesów MŚP w dyskursie politycznym, a także aktywnego zapewniania pomocy w kształtowaniu kluczowych kwestii przemysłowych.

Pani Kristina I. Schunk, jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, będzie strategicznie i operacyjnie sterować przyszłymi kierunkami działalności firmy wraz z obecnym zespołem zarządzającym, składającym się z dyrektorów wykonawczych Johannesa Ketterera (COO), dr Sebastiana Hesse (CFO) , Timo Gessmanna (CTO) i Jana Repplingera (CSO).

Z firmą nadal ściśle związany będzie Pan Heinz-Dieter Schunk jako Honorowy Prezes Zarządu.