arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań marca 2021

Wyższa wydajność dzięki automatycznemu gratowaniu

Aby uzyskać czyste produkty końcowe, ostre krawędzie, nierówności oraz występy muszą być niezawodnie usuwane podczas gratowania w procesach cięcia i odlewania metalu. Do tej pory ta wymagana czułość była osiągana tylko poprzez obróbkę ręczną. Ale teraz użytkownicy mogą przenieść swój proces gratowania na wyższy poziom, automatyzując go. SCHUNK, lider kompetencji w zakresie systemów chwytakowych i technologii mocowania, rozszerzył swoje portfolio o narzędzia do zrobotyzowanego usuwania materiału. Osiąga doskonałe wyniki obróbki, zwiększa wydajność, oszczędza koszty i odciąża pracowników od ciężkiej, męczącej pracy.

Automatyzacja procesu gratowania SCHUNK oferuje narzędzia do automatyzacji zadań związanych z gratowaniem do każdego zastosowania. Rezultat: doskonałe wyniki gratowania, większa wydajność przy niższych kosztach i ergonomiczne stanowiska pracy.

W branży obróbki skrawaniem gratowanie jest zwykle wykonywane jako dodatkowy etap pracy wymagający zwiększonego wysiłku logistycznego i personelu. Jednocześnie wiele systemów robotów jest już używanych do załadunku i rozładunku obrabiarek. Dokładnie w tym miejscu pojawiają się nowe produkty SCHUNK. Ponieważ dzięki nowym narzędziom firmy SCHUNK roboty potrafią wykonywać więcej niż tylko ładowanie i rozładowywanie, mogą być również używane do automatycznego gratowania. Gratowanie przedmiotów obrabianych można przeprowadzić równolegle z operacją obróbki kolejnego detalu, oszczędzając w ten sposób dodatkowy krok roboczy. Jednoczesne gratowanie skraca czas dostawy komponentów i koszty jednostkowe oraz przyczynia się do lepszego wykorzystania istniejących robotów używanych do załadunku i rozładunku. Powtarzalność robota zapewnia również spójne, odtwarzalne wyniki. Dzięki robotom przypisanym do monotonnych zadań w zanieczyszczonym otoczeniu pracownicy, którzy będą przy nich pracować, zyskają na większym bezpieczeństwie i lepszej ergonomii. Dzięki nowym narzędziom SCHUNK użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich tych zalet.