arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Raport techniczny maja 2021

Zwiększona wydajność dzięki obróbce wspomaganej przez robota

Gratowanie, polerowanie i szlifowanie przedmiotów obrabianych nadal często wykonuje się ręcznie. Powód: do tej pory kontrola dotykowa i wizualna zwykle wykonywana przez ludzi mogła być realizowana przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi i robotów jedynie przy dużych nakładach finansowych. Jednak procesy wykonywane ręcznie są nie tylko czasochłonne, ale również wiążą się z ryzykiem dla pracowników. Tu występuje duży potencjał automatyzacji. Obecnie dzięki zastosowaniu robotów i nowych narzędzi dostarczanych przez firmę SCHUNK będącą liderem kompetencji w tej dziedzinie, wiele etapów obróbki można zautomatyzować i dzięki temu wykonać je szybciej, lepiej i taniej. Rezultat: wyższa produktywność, niezmiennie doskonałe wyniki obróbki i niższe koszty jednostkowe. W skrócie: zwiększona wydajność.

Zdjęcie: zastosowania PGN-plus-P Nowe narzędzia obróbcze firmy SCHUNK umożliwiają obecnie osiągnięcie perfekcyjnego wykończenia powierzchni również po zautomatyzowaniu procesów. Użytkownicy zyskują również dzięki większej wydajności, niższym kosztom i niezmiennie wysokiej jakości.

Podczas obróbki powierzchniowej właściwości powierzchni są modyfikowane, udoskonalane i optymalizowane w celu spełnienia określonych wymagań. Wymagana do tego praca jest często nadal wykonywana ręcznie. Istnieje kilka powodów, dla których wiele firm waha się przed przejściem na metody zautomatyzowane. Ludzki wzrok i odczucia są często uważane za niezastąpione i bardziej precyzyjne w porównaniu do „nieczułej” maszyny. Wyzwania związane z automatyzacją procesów obróbczych również wydają się zbyt duże. Firmy, które pracują z dużą różnorodnością części i złożonych geometrii obrabianych przedmiotów, obawiają się dużego wysiłku związanego z programowaniem robota i integracją go z istniejącymi procesami. Zwłaszcza w przypadku obróbki precyzyjnej panuje opinia, że automatyzację można wdrożyć tylko bardzo wysokim kosztem. Wszak do tej pory brakowało szczegółowej wiedzy na temat parametrów procesu gratowania czy szlifowania oraz uniwersalnych rozwiązań standardowych.

Niemniej jednak istnieje wiele argumentów przemawiających za wykorzystaniem w przyszłości „robotów współpracujących” do obróbki przedmiotów. Ręczna, precyzyjna praca przy detalu jest często męcząca dla pracowników, a nawet zagrażająca ich zdrowiu, np. z powodu emisji cząstek, takich jak pył ścierny lub wióry. Ryzyko to można zminimalizować, przechodząc na zautomatyzowane metody obróbki. Powoduje to znaczną poprawę bezpieczeństwa i ergonomii miejsca pracy. Z biznesowego punktu widzenia procesy muszą być również stale optymalizowane, a koszty jednostkowe redukowane. Zastosowanie robota do zadań obróbczych zapewnia tutaj znaczną przewagę konkurencyjną, ponieważ czas obróbki zostaje skrócony, a jej wydajność zwiększona. Ponadto wymagania rynku rosną i wymagane są konsekwentnie bezbłędne produkty. Obróbka wspomagana robotem niezawodnie zapewnia stałą, wysoką jakość wyników pracy. Krótsze cykle produktów i rosnące tempo innowacji wymagają również większej elastyczności – wymóg, który robot doskonale spełnia. Użytkownicy korzystający już ze zautomatyzowanych rozwiązań mają wyraźną przewagę w obliczu tych trendów. Logiczną konsekwencją jest rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie na rozwiązania zautomatyzowanej obróbki.

Zdjęcie: zastosowania technologii R-EMENDO Elastyczna AOV może być wyposażona zarówno w samoprzylepne tarcze szlifierskie, jak i polerskie, dzięki czemu osiąga doskonałe wyniki podczas polerowania.

Efektywne wykorzystanie istniejących potencjałów

Roboty mogą wykonywać zarówno załadunek, jak i obróbkę. W tym tkwi ogromny, dotąd rzadko zauważany i nie w pełni wykorzystany potencjał, ponieważ wiele korzyści można osiągnąć również dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych procesów podczas obróbki: firmy, które już używają robota do załadunku i rozładunku obrabiarki, mogą go również używać do gratowania detali, tym samym znacznie lepiej wykorzystując jego możliwości. To wszystko jest możliwe dzięki nowym narzędziom firmy SCHUNK do zautomatyzowanej obróbki. Ze względu na różne funkcje i wyjątkowe cechy produktów, wiele zadań gratowania można zautomatyzować, a tym samym realizować je bezpośrednio po obróbce w obrabiarce. Obrabiarka może kontynuować produkcję w tym samym czasie. W ten sposób można znacznie skrócić czas produkcji i koszty produkcji detali – przy stosunkowo niskim nakładzie inwestycyjnym i szybkim zwrocie z inwestycji.

Korzyści dla wielu branż

Z zalet tych mogą korzystać użytkownicy z różnych branż. Czyste gratowanie jest szczególnie wymagane przy obróbce metali i części z tworzywa sztucznego, ponieważ mogą w nich występować ostre krawędzie. Wysoka jakość wyników jest również niezbędna podczas szlifowania przedmiotów obrabianych, takich jak obudowy metalowe i elementy drewniane, a także podczas polerowania powierzchni przedmiotów obrabianych w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Mając na uwadze te różne zastosowania, firma SCHUNK specjalnie rozszerzyła swoje portfolio – wykraczając poza poprzednie narzędzia FDB, FDB-AC i MFT. Rozwiązanie odpowiednie do każdego zastosowania Oferta obejmuje elementy pneumatyczne z kompensacją osiową lub promieniową do gratowania, szlifowania i polerowania. Firma SCHUNK oferuje wszechstronny asortyment rozwiązań do wszystkich form obróbki dodatkowej, a w szczególności doskonałe narzędzia do gratowania.

Zdjęcie: zastosowania technologii R-EMENDO W zautomatyzowanych zastosowaniach szlifierskich, takich jak w przypadku pneumatycznej szlifierki oscylacyjnej AOV, uzyskuje się doskonałe wyniki szlifowania, a także zapobiega ryzyku obrażeń.

Szlifowanie do czysta

Szlifowanie przedmiotów obrabianych jest często stosowane, gdy powierzchnie muszą być przygotowane do dalszych operacji wykończeniowych. Na przykład: jeśli obrabiany przedmiot ma być malowany lub ocynkowany, powierzchnia musi być jednolita i gładka. Dlatego wszelkie defekty, ślady po szlifowaniu lub szorstkość wynikająca z poprzednich czynności muszą zostać wyeliminowane przez szlifowanie. Przy odpowiednim doborze narzędzi i materiałów ściernych można obrabiać różne materiały, takie jak metal, drewno lub tworzywa sztuczne, uzyskując różną grubość usuwanego materiału i jakość wykończenia powierzchni.

Szlifowanie wykonywane ręcznie stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników. Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna AOV z funkcją kompensacji osiowej pozwala uniknąć tych zagrożeń i zapewnia doskonałe wyniki szlifowania. Jest ona napędzana silnikiem łopatkowym z dwukierunkową (wciąganie/wysuwanie) regulowaną siłą docisku w zakresie od 6,7 N do 67 N. Dzięki funkcji kompensacji siłę nacisku można zawsze utrzymywać na stałym poziomie, niezależnie od orientacji narzędzia. Opcjonalne przyłącze do zasysania usuwanego materiału znacznie zmniejsza zanieczyszczenia i podatność na awarie. Narzędzie może być używane ze sprawdzonymi, przylepnymi tarczami szlifierskimi i polerskimi oraz opcjonalnie z dwiema różnymi średnicami tarcz szlifierskich. Cechy te zwiększają elastyczność, dzięki czemu AOV może udowodnić swoje właściwości również podczas polerowania.

Zdjęcie: zastosowania technologii R-EMENDO

Proste wdrożenie z kompetentnym wsparciem

Przy użyciu odpowiednich narzędzi nic nie stoi na przeszkodzie, aby skutecznie zautomatyzować procesy. Aby zapewnić uzyskanie prawidłowego wyniku w zastosowaniu robota, każde zastosowanie może zostać zweryfikowane w nowym SCHUNK CoLab. Ponadto doświadczeni inżynierowie ds. zastosowań zapewniają wsparcie przy opracowaniu optymalnych parametrów procesu w zakresie rozwiązań do szlifowania lub polerowania. Stanowi to gwarancję uzyskania optymalnych rezultatów.

Większa wydajność i elastyczność przy niewielkim wysiłku i rozsądnych kosztach – tak opłacalne może być przejście na zautomatyzowane procesy. Dzięki rozszerzonemu portfolio akcesoriów do robotów firma SCHUNK oferuje teraz klientom również kompleksowy asortyment rozwiązań do usuwania materiału przez robota, dzięki któremu można osiągnąć wszystkie te korzyści.