Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Ponieważ jesteśmy firmą rodzinną, odgrywanie ważnej roli w społeczeństwie i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami jest dla nas czymś naturalnym. Czujemy się odpowiedzialni za zaspokajanie potrzeb społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w naszym otoczeniu. Wspieramy szkoły, kluby i cały szereg inicjatyw nie tylko finansowo, lecz także dzieląc się naszą technologią, zaangażowaniem i pionierskim nastawieniem.

Działając pod hasłem „Przyszłość dla życia”, w tym roku firma SCHUNK wspiera wartościową działalność kliniki rehabilitacyjnej Tannheim dla rodzin dzieci i młodzieży dotkniętych chorobami nowotworowymi, chorobami serca i mukowiscydozą.
Jesteśmy zaangażowani w odpowiedzialne gospodarowanie naszymi zasobami dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii w naszych budynkach oraz odpowiedniego projektu i metod produkcji naszych produktów i rozwiązań.

Firma SCHUNK w ruchu

W firmie SCHUNK łączy nas więcej niż wspólny pracodawca. Posiadamy SCHUNK Speedys – nasz ambitny zespół biegaczy, są grupy rowerzystów górskich, szosowych i miejskich, ponad 250 dobrych piłkarzy rywalizujących w rozgrywkach o Puchar SCHUNK podczas naszego letniego festynu, pracowników zajmujących się organizacją trwających kilka dni wycieczek rowerowych z klientami i kolegami z zagranicy, oraz wiele, wiele więcej.

Nasze zajęcia sportowe i duch zespołu nie tylko łączą naszych aktywnych pracowników, lecz także wszystkich, którzy przychodzą, by przyglądać się i kibicować, biorą udział w organizacji, grillując kiełbaski, podając napoje, prasując stroje piłkarzy lub udzielając pierwszej pomocy, jak i tych, którzy po prostu świętują w gronie współpracowników.

Firma SCHUNK myśli z wyprzedzeniem – duch pionierstwa umożliwia samodzielne życie

Jesteśmy liderami technologii, ponieważ skupiamy się na rozwiązaniach, a nie na problemach. Rozwiązaniach, które stanowią rzeczywistą wartość dodaną. Wartość, która przejawia się w poprawie jakości życia, a nie tylko w liczbach.

Unaocznia to przykładowo przypadek robota asystującego FRIEND, którego opracowywaliśmy wspólnie z IAT Bremen. Umożliwił on pracownikowi biblioteki zmagającemu się z kilkoma rodzajami niepełnosprawności samodzielną kontynuację pracy zawodowej.

Firma SCHUNK łączy ludzi – staże społeczne jako integralna część szkoleń

Poznawanie życia innych ludzi, uczestniczenie w stowarzyszeniach i przyjmowanie odpowiedzialności społecznej – w firmie SCHUNK to nieodłączna część szkolenia. W ciągu drugiego roku szkolenia wszyscy nasi stażyści spędzają dwa tygodnie na pracy w instytucji zajmującej się pomocą innym. Dla większości ludzi praca z osobami starszymi albo dotkniętymi fizyczną lub umysłową niepełnosprawnością może być z początku dużym wyzwaniem…

Niemniej przezwyciężenie początkowych trudności przez obie strony umożliwia przeżycie razem doświadczeń, których pozytywne wspomnienia często na długo pozostają z naszymi stażystami i ich mentorami. Doświadczenia okazywania innym ludziom przyjaźni i troski nie można z niczym porównać.

Firma SCHUNK integruje – zewnętrzne zajęcia dla uczniów szkoły Kaywald

Każdy z nas posiada umiejętności i może dokonać rzeczy, o których mu się nie śniło, jeśli wspiera go silny zespół. W firmie SCHUNK mocno w to wierzymy. I cały czas przekonujemy się, że to prawda. Dotyczy to w szczególności naszej relacji z uczniami szkoły Kaywald, kształcącej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, którą mamy zaszczyt wspierać od 2011 roku poprzez organizowanie przez firmę SCHUNK specjalnych zajęć zewnętrznych.

Uczniowie szkoły Kaywald uczestniczą w stażu razem z nami, biorą na siebie odpowiedzialność za usługi recyclingu lub angażują się w naszą codzienną działalność poprzez uczestnictwo w różnorodnych projektach. To prawdziwa korzyść! Cieszymy się, że możemy regularnie witać absolwentów szkoły Kaywald, którzy dołączają do naszego zespołu i wnoszą cenny wkład w sukces firmy.

Firma SCHUNK pokazuje, że ma przedsiębiorcze serce

Kreatywność, asertywność, chęć podejmowania ryzyka i odpowiedzialność społeczna: jako wzór zaangażowania na rzecz przedsiębiorczości Henrik A. Schunk, dyrektor generalny firmy SCHUNK GmbH & Co. KG z Lauffen nad Neckarem, został wyróżniony nagrodą „Przedsiębiorcze serce” na szczycie liderów światowego rynku w Schwäbisch Hall w 2016 roku. Nagrody przyznawane są z inicjatywy magazynu WirtschaftsWoche i firmy Adolf Würth GmbH & Co. KG Otrzymują je przedsiębiorcy, którzy podjęli odważne decyzje, będące przykładem dla innych. Nagrodę przyznano w tym roku po raz pierwszy.

Realizując projekt współpracy ze szkołą Kaywald dla dzieci i młodzieży upośledzonych fizycznie i umysłowo w Lauffen (Niemcy), firma SCHUNK – globalny lider rynku technologii mocowania i systemów chwytakowych – pokazała, że zaangażowanie społeczne i przedsiębiorcze nastawienie idą ramię w ramię. Firma SCHUNK współpracuje ze szkołą już 10 lat. Punktem wyjścia była inicjatywa mająca na celu rozwój kompetencji społecznych, którą Henrik A. Schunk wymyślił razem z ojcem, Heinzem-Dieterem Schunkiem i Działem Zasobów Ludzkich firmy SCHUNK. Od tego czasu stażyści z firmy SCHUNK biorą udział w dwutygodniowej praktyce w szkole Kaywald w Lauffen oraz w innych miejscach. Co roku inicjatywę poszerzano o kolejne projekty. Dzisiaj uczniowie szkoły Kaywald są częścią codziennej działalności firmy SCHUNK.

Jesteśmy partnerami inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Blue Competence

Blue Competencejest inicjatywą Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń, VDMA, która ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie budowy maszyn i zakładów przemysłowych oraz podnoszenie świadomości w branży na temat zrównoważonych rozwiązań. Przez członkostwo w inicjatywie zobowiązaliśmy się do przestrzegania 12 zasad zrównoważonego rozwoju dla budowy maszyn i zakładów przemysłowych.

Nasze zrozumienie przyszłego zrównoważonego rozwoju opiera się na zasadach sukcesu ekonomicznego, sprawiedliwości, szacunku i odpowiedzialności, obejmując dziedziny takie jak społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju pojmujemy w ramach definicji opisanych w Raporcie Bruntland¹ oraz przez Niemiecką Radę Zrównoważonego Rozwoju².

Strategia

 • Zrównoważony rozwój jest istotnym elementem strategii naszej firmy.
 • Opracowujemy solidne plany biznesowe, które gwarantują zarówno zrównoważone wartości, jak i sukces biznesowy.
 • Nasze technologie i rozwiązania wspomagają zrównoważony rozwój na całym świecie.

Działalność

 • Myślenie i działanie w kategoriach zrównoważonego rozwoju odzwierciedlone jest w naszych procesach i produktach.
 • Rozważnie gospodarujemy zasobami i opowiadamy się za ochroną klimatu.
 • Nasi pracownicy są naszym najbardziej wartościowym kapitałem. Wspieramy uczestnictwo i zaangażowanie.
 • Opowiadamy się za ochroną praw człowieka.

Kultura

 • Nasza firma to również miejsce do życia.
 • Bierzemy odpowiedzialność w regionach, w których działamy.
 • Dotrzymujemy obietnic!

Komunikacja

 • Aktywnie tworzymy sieć wraz z jej wszystkimi członkami.
 • Przejrzyście informujemy o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.
¹ „Zrównoważony rozwój oznacza spełnianie dzisiejszych potrzeb, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości spełniania ich własnych”.
(Raport Bruntland, 1987).
² „ Zrównoważony rozwój oznacza uwzględnianie aspektów środowiskowych na równi ze społecznymi i gospodarczymi. Zatem zrównoważona gospodarka oznacza, że musimy pozostawić naszym dzieciom i wnukom solidną strukturę ekologiczną i gospodarczą”.
(Niemiecka Rada Zrównoważonego Rozwoju, 2001).