Maksymalne wykorzystanie każdej sekundy

W przemyśle czas to czynnik decydujący o sukcesie. Produkcja, dostawa i magazynowanie to obszary, w których można zaoszczędzić czas. Czas produkcji można podzielić na obróbkę i czas przestoju. W celu skrócenia czasu obróbki można zastosować metody produkcji lub komponenty umożliwiające szybsze przetwarzanie lub montaż. Przestoje to na ogół okresy czasu, w których praca maszyny jest wstrzymana z powodu konieczności dokonania niezbędnego przezbrajania. Te okresy czasu można skrócić, łącząc równolegle obróbkę z przezbrajaniem. Przedmiot obrabiany jest przygotowywany na zewnątrz maszyny i umieszczany w maszynie razem z urządzeniem mocującym. Rozwiązanie to zwiększa produktywność, zmniejsza koszty i eliminuje błędy obsługi podczas procesu mocowania. Linia produktów firmy SCHUNK obejmuje komponenty umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy maszyny oraz urządzenia mocujące, które skracają czasy nastawy i dzięki temu znacznie obniżają koszty.