W chaosie leży przyszłość

Proces dostarczania detali lub komponentów do produkcji jest często chaotyczny. Zautomatyzowane, obsługiwane przez roboty pozyskiwanie tych części określa się mianem poboru komponentów. W sytuacji, gdy przedmioty obrabiane i komponenty są nadal pobierane ręcznie i dostarczane do maszyn lub miejsc montażu na wózkach, roboty serwisowe zapewnią całodobowe doprowadzanie właściwych produktów w bardzo elastyczny, możliwy do prześledzenia i wydajny sposób. Wymaga to użycia czułych i inteligentnych modułów chwytakowych. Identyfikacja pobieranych części odbywa się za pomocą czujników i modułów przetwarzania obrazu. Kluczem do sukcesu jest zdolność robotów, czujników, komponentów i układu sterowania do płynnej i niezakłóconej współpracy.