Pomieszczenie sterylne

Zaawansowana technologia w najczystszej postaci

Rośnie znaczenie sterylności pomieszczeń. Miniaturyzacja, precyzyjne układy mechaniczne i nanotechnologia oznaczają jeszcze dalej posuniętą konieczność kontroli warunków panujących w środowisku produkcji oraz ograniczenie ilości i rozmiaru drobin unoszących się w powietrzu. Rosną wymagania dotyczące jakości produkcyjnej komponentów oraz jakości procesowej chemikaliów, leków i żywności. W pomieszczeniach sterylnych panują niezbędne kontrolowane warunki dla procesów produkcyjnych, których zapewnienie byłoby absolutnie niemożliwe w mniej sprzyjających okolicznościach.