Oprogramowanie

Oferujemy rozmaite programy między innymi do obliczania obciążeń użytecznych i czasów cykli na potrzeby parametryzacji i obsługi oraz programy do identyfikacji.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

SCHUNK GmbH & Co. KG nie odpowiada za szkody wyrządzone na skutek użytkowania programów.
Dotyczy to szkód osobowych, majątkowych lub w szczególności strat finansowych stanowiących bezpośrednie lub pośrednie następstwo użytkowania programu.
W przypadku problemów z instalacją lub użytkowaniem prosimy skontaktować się z naszym serwisem pomocy dla użytkowników pod numerem telefonu+49-7133-103-2696.
Przed udostępnieniem programów ich pliki zostały sprawdzone pod kątem obecności wirusów z wykorzystaniem najnowszej technologii.
SCHUNK stale pracuje nad ulepszeniami oprogramowania i usuwaniem ewentualnych błędów w nim zawartych.
Prosimy regularnie sprawdzać aktualność zainstalowanych programów i przeprowadzać obliczenia wyłącznie za pomocą najnowszych wersji oprogramowania.