arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Obrázok aplikácie EMH

Bez ohľadu na to, kde a ako – vždy rýchle a bezpečné uchopenie obrobkov. Dokonca aj pri výpadku prúdu. Keď už hovoríme o rýchlosti – z hľadiska rýchlej pripravenosti našich magnetických hrdinov nikto neporazí. Na prípravu magnetických uchopovačov na použitie postačuje len krátky impulz prúdu.

Jednoduché, ľahko ovládateľné a výnimočne silné – je čas pridať do vašej výroby neviditeľnú silu magnetizmu!

Vaše výhody – vaše benefity

  • Vysoké pridržiavacie sily pre spoľahlivú manipuláciu s dielmi v kompaktných automatizovaných systémoch
  • Ovládanie prostredníctvom napájania 24 V napätím šetrí energiu a zjednodušuje pripojenie a zapojenie
  • Dostupnosť obrobku z piatich strán bez rušivých obrysov
  • Nízka hmotnosť pre vysokú dynamiku v náročných aplikáciách
  • Spoľahlivé zachovanie udržiavacej sily pre procesne bezpečné používanie aj v scenároch s núdzovým vypnutím

Ako funguje magnetické uchopovanie?

Funkcia magnetického uchopovača je založená na kombinácii magnetov AlNiCo a neodýmových magnetov. Systém sa aktivuje vedením elektrického prúdového impulzu cez cievku, čím sa príslušným spôsobom zmení polarita AlNiCo magnetu V deaktivovanom stave prechádza magnetický tok magnetu AlNiCo cez neodýmový magnet a uzatvára magnetický okruh prostredníctvom základného telesa uchopovača z ocele. Obrobok je vždy bezpečne držaný. Zaisťuje to prevádzkový režim uchopovačov, ktorý je založený na kombinácii elektrických a permanentných magnetov a spoľahlivo udržiava magnetický tok aj v deaktivovanom stave.

Prierez magnetického uchopovania

Prierez

Prierez EMH

1) Pripájací konektor pre PLC

Komunikácia prostredníctvom digitálnych vstupov/výstupov

2) Pripájací konektor

pre napájanie elektrickým prúdom

3) Elektronická riadiaca jednotka

integrovaná riadiaca a výkonová elektronika

4) LED displej

5) Cievky vyrobené z medi

pre prepólovanie AlNiCo magnetu

6) AlNiCo magnet s možnosťou zmeny pólov

obklopený elektromagnetickou cievkou

7) Neprepólovateľné neodýmové permanentné magnety

vedú magnetický tok cez obrobok

Prajete si podporu spoločnosti SCHUNK pri realizácii vášho projektu?

Radi vás podporíme pri validácii vašej aplikácie

V robotickom aplikačnom centre SCHUNK CoLab spoločne s vami otestujeme vašu plánovanú aplikáciu. Pritom vám pomôžeme pri výbere správneho magnetického uchopovača pre danú úlohu.
Spojte sa teraz so svojím osobným poradcom spoločnosti SCHUNK, aby sme mohli prediskutovať a vyvinúť vašu aplikáciu.