arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Radikálne zjednodušenie ľahkých robotov umožňuje netušenú kreativitu. Vo veľmi krátkom čase je možné implementovať širokú škálu automatizačných scenárov pomocou nákladovo efektívnejších cobotov a výrazne jednoduchšieho programovania. Spoločnosť SCHUNK tak ako celosvetovo prvý výrobca ponúka rozsiahle rozsiahle kompletné programy štandardizovaných komponentov pre rôzne coboty a roboty s ľahkou konštrukciou, ktoré zahŕňajú tak uchopovanie a výmenu, ako aj meranie síl a momentov. Vďaka našim dlhoročným odborným znalostiam v týchto oblastiach sme zostavili komplexné portfólio Plug & Work pre rôzne obrobky, ktoré je ideálne pre vaše aplikácie a roboty. Inšpirujte sa jednoduchosťou a rozmanitosťou aplikácií.

Komponenty Plug & Work pre každý obrobok

Nakladanie stroja

Obrázok aplikácie JGP-P PGS 4

Nakladanie stroja je hračkou vďaka cobotom. V dokonalej koordinácii spoľahlivo podporujú ľudí v priebehu opakujúcich sa a monotónnych pracovných krokoch. To vytvára väčšiu slobodu zamestnancov pri nasadení na náročnejšie úlohy. Coboty možno ľahko integrovať do procesu nakladania a vykladania a sú veľkým krokom vpred pri vytváraní inteligentného výrobného prostredia.

Výhody:

 • Zvýšené využitie výrobnej kapacity
 • Zvýšená úroveň automatizácie
 • Dlhšia životnosť

Aplikačné súpravy MTB

Naše aplikačné súpravy MTB sú predurčené na nakladanie do a vykladanie zo strojov. Hladko zapadnú do prostredia stroja a preberajú dôležitú kľúčovú úlohu manipulácie s obrobkom a upínania obrobku. Vďaka integrovanej odfukovacej dýze, robustnému dizajnu a utesnenej elektronike sú aplikačné súpravy MTB veľmi špecifické pre danú aplikáciu a dokonale vhodné na použitie v drsnom a znečistenom prostredí.

Zistite viac

Obrázok aplikácie JGP-P PGS3

Manipulácia

Obrázok aplikácie EGH

Manipulácia zahŕňa akýkoľvek druh manipulácie s obrobkami, ako napríklad prepravu, triedenie alebo zmenu orientácie súčiastok v rámci logistických sekvencií výroby. V automatizovaných procesoch sú tieto sekvencie nevyhnutné na prípravu obrobkov na ďalší pracovný krok. V závislosti od procesu sa kladú vysoké požiadavky na flexibilitu manipulačných komponentov.

Výhody:

 • Je zaistená spoľahlivosť procesu
 • Zvýšená produktivita
 • Dlhší čas cyklu

Kontrola kvality

Kontrola kvality a zabezpečenie kvality slúžia na zaručenie kvality produktu počas výroby. V závislosti od obrobkov a procesov je možné automatizovať rôzne testovacie a meracie postupy. Komponenty manipulačného a senzorického systému umožňujú automatizovanú kontrolu kvality a podporujú dokumentáciu nameraných hodnôt a výsledkov kontrol.

Výhody:

 • Minimalizovaná chybovosť
 • Zabezpečenie kvality
 • Realizácia kontroly kvality

Obrázok aplikácie KGG FT-AXIA

Montáž

Obrázok aplikácie Co-act HRC EGP-C

Montážne aplikácie zahŕňajú proces montáže a spájania viacerých obrobkov. Tu je rozhodujúca presná a reprodukovateľná manipulácia. Často sa používajú rôzne nástroje na úspešné vykonávanie niekoľkých montážnych procesov za sebou. Na zaistenie správneho procesu spájania je možné použiť komponenty na testovanie síl a momentov.

Výhody:

 • Vyššia účinnosť
 • Vylepšená ergonómia
 • Vylúčenie pracovných krokov

Uchopovače HRC – Co-act sa stretávajú s kolaboratívnymi robotmi

Coboty sú vynikajúcou príležitosťou na postupné zvyšovanie stupňa spolupráce medzi ľuďmi a robotmi. Uchopovače Co-act od spoločnosti SCHUNK sú ideálne pre inteligentné a bezpečné interakcie vo vašej spoločnosti.

IKONA zatvorenia, prst uchopovača HRC