arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Náš sortiment produktov "Robotické odstraňovanie materiálu" dostal svoj vlastný názov: R-EMENDO.
R znamená robotické a EMENDO znamená obrábanie; vylepšovanie obrobku odstraňovaním materiálu – ako napríklad odstraňovaním výronkov, brúsením a leštením. Zoznámte sa bližšie s nástrojmi R-EMENDO.

Vzbudili sme váš záujem?

Povedzte nám viac o obrábacej úlohe, ktorú chcete automatizovať. Naši odborníci na aplikácie s vami prediskutujú a vyvinú to správne riešenie.

Tel.: +49 7133-103-3883
remendo@de.schunk.com

Obsah bude čoskoro k dispozícii

To správne riešenie pre každú aplikáciu

Automatizujte teraz vaše manuálne procesy obrábania pomocou R-EMENDO

Obrázok aplikácie R-EMENDO

Odihľovanie

Odstránenie ostrín a skosenie ostrých hrán po samotnom obrábaní obrobku sú jednými z najčastejšie vykonávaných dokončovacích operácií v kovospracujúcom priemysle. Táto často veľmi monotónna činnosť však môže viesť aj k poraneniam na ostrých hranách.
Pokiaľ ide o odihľovanie, ponúka spoločnosť SCHUNK širokú škálu nástrojov na rôzne odihľovacie práce. Nájdite ten pravý produkt pre vaše riešenie zamerané na odstraňovanie výronkov.

Teraz aj s elektrickým odihľovaním

Nové elektrické odihľovacie vretená radu RCE sú poháňané bezkefkovým elektromotorom s nastaviteľnou rýchlosťou až 50 000 otáčok za minútu.

Vaše výhody:

 • Flexibilné spracovanie rôznych obrobkov pomocou rôznych nástrojov vďaka variabilnej regulácii rýchlosti
 • Spoľahlivosť a optimalizácia procesu vďaka nepretržitému monitorovaniu procesu a spätnej väzbe o záťaži vretena a rýchlosti rotácie
 • Účinnosť a dlhá životnosť vďaka bezkefkovému elektromotoru

Brúsenie

Brúsenie obrobkov sa často používa na odstraňovanie hrubšieho materiálu alebo na prípravu povrchov na následnú ­povrchovú úpravu­. Pri správnom výbere nástrojov a brúsiv možno obrábať rôzne materiály ako kov, drevo alebo plast s rôznymi úbermi materiálu a kvalitou povrchu.
Aby bol na obrobku dosiahnutý rovnomerný povrch, spoločnosť SCHUNK ponúka okrem vhodných produktov aj komplexnú podporu a poradenstvo pri výbere správnych brúsiv a optimálnych parametrov procesu. Môžete si teda byť istí, že pre vaše brúsenie dostanete to správne riešenie.

Obsah bude čoskoro k dispozícii
Obsah bude čoskoro k dispozícii

Leštenie

Leštenie povrchov je zvyčajne posledný krok obrábania, ktorý dáva obrobku dokonalú povrchovú úpravu. Na dosiahnutie optimálnych a jednotných výsledkov leštenia je popri nástroji a leštiacom prostriedku mimoriadne dôležitá aj konštantná prítlačná sila. S výrobkami spoločnosti SCHUNK na automatické leštenie získate úžasný povrch vďaka nastaviteľnej a rovnomernej prítlačnej sile.
Okrem toho vám radi poradíme pri ďalších parametroch procesu leštenia, aby ste dosiahli perfektné výsledky.

Od manuálnej po automatizovanú prácu – prakticky ihneď

Manuálne obrábanie obrobkov ručnými nástrojmi je často spojené s ergonomickým zaťažením zamestnancov. Okrem toho často vznikajú zdravotné riziká v dôsledku emisií jemných častíc, ako sú brúsny prach alebo triesky. Vďaka prechodu na automatizované obrábanie sú tieto riziká minimalizované, ale vytvára sa ešte väčšia pridaná hodnota:

Výhody prechodu na robotizované obrábanie:

 • konzistentná kvalita výsledkov obrábania,
 • zvýšená bezpečnosť a ergonomické pracovné podmienky,
 • skrátenie času obrábania,
 • zvýšenie kapacity obrábania.

Roboty môžu robiť oboje: nakladanie aj obrábanie

Používate už robot na nakladanie a vykladanie nástrojov z vášho obrábacieho stroja? Potom ho môžete okamžite použiť aj na odihľovanie obrobku. S nástrojmi na automatizované obrábanie pomocou robotov od spoločnosti SCHUNK je možné ľahko automatizovať veľké množstvo odihľovacích prác, čo sa deje ihneď po opracovaní na obrábacom stroji. Využite túto príležitosť teraz a znížte čas potrebný na výrobu a výrobné náklady vašich obrobkov, a to pri veľmi malom objeme investícií.

Výhody efektívnejšieho využívania existujúcich robotov

 • lepšie využitie kapacity vášho robota,
 • eliminácia samostatného pracovného kroku,
 • skrátenie času potrebného na výrobu vašich komponentov,
 • zníženie výrobných nákladov pre rýchlu návratnosť investícií.