arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Asistent dimenzovania pneumatického otáčania

Nástroj na dimenzovanie a výber
Asistent dimenzovania pneumatického otáčania Podobne ako na obrázku
Pomocou asistenta dimenzovania pneumatického otáčania je možné jednoducho a ľahko zvoliť vhodný otočný modul SCHUNK z kompletného portfólia pneumatických zariadení SCHUNK pre každú aplikáciu.

Výhody – Vaše benefity

Návrh vhodného portfólia pneumatických otočných modulov SCHUNK
pre každý jednotlivý prípad použitia vďaka dlhoročným skúsenostiam a osvedčenej výpočtovej logike
Jednoduché a jednotné vedenie užívateľa s vizuálnou podporou
pri zadávaní údajov všetkých relevantných parametrov pre výpočet pneumatických otočných modulov SCHUNK
Užívateľ dostane zoznam s výsledkami vyhľadávania
s vhodnými pneumatickými otočnými modulmi SCHUNK pre pohodlný a bezpečný výber vhodných produktu SCHUNK
Špecifický stupeň vyťaženia podľa prípadu použitia
pneumatického otočného modulu SCHUNK sa zobrazuje v zozname výsledkov vyhľadávania. Popri zozname s výsledkami vyhľadávania je uvedené aj špecifické kritérium vyťaženia príslušných komponentov
Aktuálne portfólio produktov SCHUNK
a príslušné údaje sú vždy aktuálne. To zvyšuje bezpečnosť a efektivitu pri výbere komponentov
Archivácia a otvorenie dimenzácie
pre neskoršie opätovné prezeranie vstupných parametrov a výsledkov dimenzácie