arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

EDI – Electronic Data Interchange (elektronická výmena dát)

eProcurement
EDI – Electronic Data Interchange (elektronická výmena dát) Podobne ako na obrázku
Pomocou EDI (Electronic Data Interchange) možno nadviazať spojenie medzi vaším systémom ERP a systémom ERP od spoločnosti SCHUNK, prostredníctvom ktorého môžete automatizovaným spôsobom vymieňať správy, akými sú napríklad objednávky, potvrdenia objednávok alebo faktúry.

Výhody – Vaše benefity

Procesná spoľahlivosť
Bezchybné vytváranie objednávok vďaka bezpečnej komunikácii, okrem iného prostredníctvom OFTP2, AS2 alebo HTTPS
Výhodné
už žiadne manuálne zaznamenávanie správ vďaka použitiu rôznych štandardných formátov, akými sú okrem iného EDIFACT alebo IDOC
Rýchle
Vytváranie správ v priebehu sekúnd vďaka automatickému prenosu objednávok, potvrdení objednávok, avíz o dodaní alebo faktúr
Transparentné
Vždy aktuálne informácie o stave objednávky a termíne dodania vo vašom systéme a monitoring podľa vašich požiadaviek