arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Kombibox - modulárna montážna automatizácia

Nástroj pre výber
Kombibox - modulárna montážna automatizácia Podobne ako na obrázku
Softvér pre výpočet a kombináciu rôznych modulov v rámci stavebnicového systému modulárnej montážnej automatizácie

Výhody – Vaše benefity

Jednoduché kombinovanie modulov prostredníctvom softvérovej databázy
rýchle vybudovanie manipulačných systémov
Znázornenie celého modulárneho stavebnicového systému
mnohé konštrukčné možnosti
Transparentnosť stavebnicového systému
komplexné znázornenie rozmanitosti produktov
Zobrazenie všetkých potrebných spájacích prvkov a normovaných dielov
pohodlné poskytnutie informácií pre vytvorenie kusovníkov