arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Tu sa vykonáva validácia a optimalizácia špecifických procesov obrábania a manipulácie pre zákazníkov. Spoločnosť SCHUNK pomocou výrobného prostredia, ktoré sa čo najviac približuje k realite, a svojich komplexných aplikačných znalostí ako technologického lídra uľahčuje svojim zákazníkom vstup do sveta digitálneho obrábania. Validácia v centrách CoLab urýchľuje uvedenie do prevádzky a minimalizuje investičné riziko pre zákazníkov. Centrá CoLab dodávajú našim zákazníkom istotu, že v spoločnosti SCHUNK majú po svojom boku toho správneho partnera.

Výhoda pre zákazníka

  • Štúdia uskutočniteľnosti automatizačného procesu
  • Živá demonštrácia a školenie pre zákazníkov v CoLab
  • Poskytnutie rozsiahlej testovacej dokumentácie vrátane nastavenia hardvéru, prístupu a odporúčaní od aplikačných expertov zo spoločnosti SCHUNK

Centrá CoLab po celom svete