arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Spoločnosť mája 2023

Iniciatíva Manufacturing-X priniesla na veľtrh Hannover Messe optimistického ducha

Skutočná pridaná hodnota vzniká z komunikácie a prepojenia. Na veľtrhu Hannover Messe išlo najmä o vzájomné prepojenie dvoch najdôležitejších faktorov budúcnosti, ktorými sú trvalá udržateľnosť a digitalizácia. Ústrednou témou bola pritom iniciatíva Manufacturing-X zameraná na dátový priestor.
SCHUNK – Plattform Industrie 4.0 Dobre pripravený pre digitálnu budúcnosť: riadiaci výbor platformy Priemysel 4.0. (fotografia: platforma Priemysel 4.0)

Veľtrh Hannover Messe 2023 jasne ukázal, že naša súčasnosť nemá núdzu o výzvy, ktoré je potrebné riešiť, aby bola zaistená bezpečná budúcnosť Nemecka ako priemyselnej krajiny. 130 000 návštevníkov a viac ako 4 000 vystavovateľov sa od 17. do 21. apríla 2023 zaoberalo témami trvalá udržateľnosť a digitalizácia, dodávateľské reťazce a zásobovanie energiou. Celosvetovo vedúci priemyselný veľtrh však ukázal najmä jednu vec: riešenia existujú. Predseda predstavenstva spoločnosti Deutsche Messe AG, Dr. Jochen Köckler, preto na záverečnej tlačovej konferencii zdôraznil optimistického ducha, ktorý bol na veľtrhu hmatateľný.

SCHUNK – Plattform Industrie 4.0 Spolkové ministerstvo a hospodársky sektor pri intenzívnej diskusii na veľtrhu Hannover Messe. (zľava doprava) Peter Körte (Siemens), Prof. Dr. Siegfried Russwurm (BDI), Claudia Nemat (Deutsche Telekom), Dr. Robert Habeck (spolkový minister hospodárstva a ochrany klímy), Henrik A. Schunk (SCHUNK), Nina Stock (spolkové ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy), Ernst Stoeckl-Pukall (spolkové ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy)

Suverénny dátový priestor

Cieľom iniciatívy Manufacturing-X je vytvorenie dátového priestoru, ktorý naprieč odvetviami prepojí práve malé a stredné podniky, vďaka čomu budú môcť byť konkurencieschopnejšie a inovatívnejšie. Henrik A. Schunk, predseda správnej rady spoločnosti SCHUNK SE & Co. KG, teraz preberie aktívnu rolu. Na tohtoročnom veľtrhu Hannover Messe na ďalšie dva roky prevzal funkciu predsedu riadiaceho výboru pre platformu Priemysel 4.0. Ako vysvetlil Henrik A. Schunk na veľtrhu Hannover Messe, výnimočnosť tohto nového európskeho dátového priestoru spočíva v tom, že na rozdiel od doterajších ho federatívne a od základu demokraticky vytvoria mnohé podniky. . Zúčastnené firmy môžu zdieľať svoje dáta o celom výrobnom a dodávateľskom reťazci bez toho, aby nad nimi stratili svoju suverenitu. Začínajúce firmy, malé a stredné podniky a koncerny môžu rovnoprávne čerpať z tejto spoločnej dátovej databázy, aby sa napríklad predišlo problémom v dodávateľskom reťazci, alebo aby sa znížila spotreba energie vo výrobe. Hlavný cieľ: odolný, trvalo udržateľný a konkurencieschopný priemysel.

S priekopníckym duchom smerom vpred

Otázkou, aký prínos môžu mať digitálne ekosystémy pre odolnosť a trvalú udržateľnosť, sa na veľtrhu v rámci diskusie Leaders' Dialogue zaoberali aj vedúci predstavitelia priemyslu, politiky a hospodárstva. Henrik A. Schunk v rámci panelovej diskusie s názvom „Connecting industrial value-chains for competitiveness and sustainability“ (Prepájanie priemyselných reťazcov tvorby hodnôt pre dosiahnutie konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti) ukázal cestu k rozvoju dátového ekosystému. Uviedol nasledovné: "Manufacturing-X je projekt zmeny. Potrebujeme kultúrnu zmenu a nového priekopníckeho ducha. Musí existovať ochota zo strany vedenia spoločnosti a záväzok aktívne zdieľať dáta mimo vlastných štyroch stien spoločnosti. Iba vtedy môžu vzniknúť digitálne služby s pridanou hodnotou a dátové ekosystémy.“

SCHUNK – Plattform Industrie 4.0 Pri otvorení veľtrhu Hannover Messe prevzal Henrik A. Schunk od svojho predchodcu Dr. Franka Possel-Dölkena funkciu predsedu riadiaceho výboru pre platformu Priemysel 4.0. Zľava doprava: Markus Hess (spolkové ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy), Dr. Frank Possel-Dölken (Phoenix Contact), Henrik A. Schunk (SCHUNK) (fotografia: platforma Priemysel 4.0)

Bok po boku s politikmi

Tento priekopnícky duch na veľtrhu Hannover Messe 2023 prevládal najmä v stánku platformy Priemysel 4.0. Tu mali Henrik A. Schunk a Dr. Robert Habeck, spolkový minister hospodárstva a ochrany klímy, možnosť vymeniť si názory na míľniky budúceho projektu v oblasti digitalizácie. Habeck spolu s Bettinou Stark-Watzinger, spolkovou ministerkou výskumu a vzdelávania, moderuje platformu Priemysel 4.0. Zdôraznil kľúčovú úlohu Manufacturing-X: „Priemysel stojí pred obrovskou úlohou digitálnej a trvalo udržateľnej transformácie v globálne náročných časoch. Manufacturing-X je kľúčovým projektom, ktorý chceme spoločne s našimi medzinárodnými partnermi v najbližších rokoch ďalej rozvíjať. Potrebujeme spoluprácu a angažovanosť z oblasti hospodárstva, vedy a politiky, aby sme mohli rýchlo a spoločne využiť príležitosti digitalizácie.“

Obsah bude čoskoro k dispozícii Témou diskusie Leaders' Dialogue bol príspevok digitálnych ekosystémov k odolnosti a trvalej udržateľnosti.