arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Spoločnosť apríla 2023

Nový predseda so zameraním na stredne veľké spoločnosti

Zmena vo vedení: Henrik A. Schunk je novým predsedom riadiaceho výboru pre platformu Industrie 4.0. Svoje pôsobenie chce počas nasledujúcich dvoch rokov využiť na silnejšiu propagáciu digitalizačnej iniciatívy Manufacturing-X medzi nemeckými stredne veľkými firmami.
SCHUNK – Hannover Messe 2023 Odovzdávanie štafety na veľtrhu Hannover Messe 2023: Henrik A. Schunk preberá funkciu predsedu riadiaceho výboru pre platformu Industrie 4.0.

Pri otvorení veľtrhu Hannover Messe sa Henrik A. Schunk, člen vedenia firmy SCHUNK, ujal funkcie predsedu riadiaceho výboru pre platformu Industrie 4.0. Na tomto poste nahradil Dr. Franka Possel-Dölkena, riaditeľa digitalizácie v spoločnosti Phoenix Contact. Pre svoje dvojročné funkčné obdobie si stanovil jasný cieľ. Chce viac spropagovať iniciatívu Manufacturing-X a zároveň chce priniesť pohľad stredne veľkých priemyselných firiem. "Našu víziu musíme premeniť na akceptovateľné riešenia, na ktorých sa môžu rovnako podieľať aj malé a stredne veľké podniky," zdôraznil Schunk, ktorý vidí svoju rodinnú firmu ako ukážkový príklad. "Ako priekopník v sektore stredne veľkých podnikov ukazujeme, ako digitalizácia vďaka otvorenosti a partnerstvu pomáha dosiahnuť konkurenčnú výhodu."

Suverénny dátový priestor pre priemysel

Impulzom pre vznik iniciatívy Manufacturing-X bola platforma Industrie 4.0. Cieľom iniciatívy je vytvoriť suverénny dátový priestor, ktorý digitálne prepojí nemecký a európsky priemysel. Vďaka tomu budú reťazce tvorby hodnôt transparentnejšie, odolnejšie a trvalo udržateľnejšie, čím umožnia vznik nových digitálnych obchodných modelov. Henrik A. Schunk túto iniciatívu nadšene presadzuje. „Pomocou Manufacturing-X si môžeme naprieč odvetviami vymieňať dáta a pozdvihnúť tak digitalizáciu na novú úroveň.“ To si vyžaduje odborné znalosti a aktívne zapojenie stredne veľkých podnikov – dva faktory, ktoré Schunk so sebou prináša a ktoré chce pri platforme využiť. "Budem sa zasadzovať o to, aby bola iniciatíva Manufacturing-X pre stredne veľké podniky uchopiteľná."

Platforma Industrie 4.0 je centrálna digitalizačná sieť v Nemecku. V rámci platformy aktívne pôsobia zástupcovia z politiky, obchodu, vedy, odborových zväzov a združení, ktorých cieľom je podporiť digitálnu transformáciu výroby v Nemecku. Spoločným cieľom je dlhodobé zaistenie vedúceho postavenia nemeckého a európskeho priemyslu.