arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Uchopovacia technika mája 2023

Partnerstvom smerom k automatizovanej budúcnosti

Od 27. do 30. júna 2023 sa bude v Mníchove konať popredný svetový veľtrh inteligentnej automatizácie a robotiky, ktorý spája kľúčové technológie pre výrobu budúcnosti. Na veľtrhu automatica predstaví spoločnosť SCHUNK inteligentné novinky, vďaka ktorým možno manipulačné úlohy riešiť transparentným, flexibilným a procesne bezpečným spôsobom.
SLD/EGK – obrázok aplikácie S konštrukčným radom SLD ponúka spoločnosť SCHUNK novú generáciu lineárnych priamych osí, ktoré zaisťujú krátke doby cyklov a vyššiu produktivitu vo vysokorýchlostných montážnych a manipulačných procesoch v oblasti výroby elektroniky, elektromobility alebo prírodných vied.

Deklarovaným cieľom spoločnosti SCHUNK, špecialistu na automatizáciu, je dosiahnuť zrozumiteľnosť, jednoduchosť a efektívnosť procesov jej zákazníkov. Dôležitú úlohu pritom zohráva transparentnosť dát. Umožňuje spoľahlivé procesy a poskytuje základ pre plánovanie šetrné k zdrojom, výrobu bez chýb a energetickú efektivitu. Preto ide digitalizácia komponentov a procesov ruka v ruke s trvalo udržateľnou výrobou. Spoločnosť SCHUNK prostredníctvom praktických príkladov z automatizovanej výroby v najrôznejších oblastiach aplikácií ukazuje, ako digitálne riešenia vedú k vyššej efektivite a nižšej spotrebe zdrojov.

Stredobod záujmu: transparentné procesy

V Mníchove spoločnosť SCHUNK predstaví celý rad nových riešení na zvýšenie efektivity. Premiéru bude mať okrem iného aj polohovacia jednotka PPD. Tá teraz umožňuje zložitejšie pohybové sekvencie aj v oblasti pneumatickej manipulácie. V spojení s pneumatickými uchopovačmi je možné nielen flexibilné a vysoko presné ovládanie prstov uchopovačov, ale aj regulácia uchopovacej sily a rýchlosti. Požadované parametre aplikácií pre zadefinované konštrukčné rady uchopovačov sú už uložené v jednotke, čo šetrí čas pri uvádzaní do prevádzky. V kombinácii s výkonným pneumatickým univerzálnym uchopovačom PGL-plus-P s extra veľkým zdvihom tak možno aj v náročných prostrediach vykonávať všestranné manipulačné úlohy od nakladania do strojov až po vysoko citlivé aplikácie v čistých priestoroch. Spoločnosť SCHUNK ponúka pneumatický uchopovač ako celosvetovo prvý uchopovač s certifikovaným a bezpečným udržiavaním uchopovacej sily GripGuard. Tento uchopovač navyše disponuje už integrovanou senzorikou IO-Link, ktorá umožňuje monitorovanie polohy prstov uchopovača, vďaka čomu nie sú potrebné externé snímače.

Obrázok aplikácie – EGU Pomocou súpravy 2D Grasping môžu používatelia z rôznych odvetví realizovať efektívne Pick & Place aplikácie zahŕňajúce manipuláciu s náhodne usporiadanými dielmi v jednej rovine – napríklad z vibračného stola, dopravného pásu alebo nosiča nákladu.

Flexibilita od veľkosti výrobnej dávky 1

Dva nové elektrické uchopovače nastavujú štandardy z hľadiska flexibility, rozmanitosti rozhraní a bezpečnosti procesu: Inteligentný univerzálny uchopovač EGU naplno ukazuje svoje silné stránky pri nakladaní do strojov s mnohými variantmi, a to aj za drsných podmienok. So svojím veľkým zdvihom a integrovaným udržiavaním uchopovacej sily dokáže spoľahlivo nakladať a vykladať rôzne veľké surové a hotové diely. Je možné ho ľubovoľne zosieťovať. Integrované udržiavanie uchopovacej sily a režim StrongGrip pre zvýšenú uchopovaciu silu z neho robia spoľahlivého všestranného pomocníka pre všetky manipulačné úlohy. Jeho náprotivkom pre manipuláciu s jemnými, krehkými dielmi v čistých priestoroch je inteligentný uchopovač malých dielov EGK. So svojím režimom SoftGrip zvláda náročné a rozmanité manipulačné úlohy v laboratórnom priemysle alebo pri výrobe elektroniky. Spoločnosť SCHUNK ponúka oba uchopovače s rozsiahlymi funkčnými modulmi a zásuvnými modulmi pre uvedenie do prevádzky.

Jednoduchý vstup do sveta inteligentnej manipulácie

Na manipuláciu s jednotlivými, náhodne usporiadanými predmetmi v jednej rovine vyvinula spoločnosť SCHUNK súpravu 2D Grasping s jednoduchým ovládaním, ktorá výrazne uľahčuje vstup do sveta automatizovanej manipulácie s predmetmi. Jadrom tohto inteligentného systému je interne vyvinutý softvér s umelou inteligenciou, ktorý je vopred nainštalovaný na priemyselnom počítači spoločnosti SCHUNK (SVC). Expert na automatizáciu tento softvér od jeho uvedenia na trh v roku 2022 ďalej optimalizoval a zjednodušil naučenie a označovanie konštrukčných dielov. Tento navzájom zladený kompletný balík pozostávajúci z hardvéru, softvéru a služieb pochádza z jedného zdroja a môže sa používať na všetkých robotoch.

Obrázok aplikácie – ERT/EGK Inteligentne skombinované: Uchopovač malých dielov EGK možno používať flexibilne. V tomto prípade procesne bezpečným spôsobom manipuluje s citlivými elektronickými konštrukčnými dielmi z otočného modulu ERT vo funkcii otočného indexovacieho stola.

Výkon vďaka priamemu pohonu

Spoločnosť SCHUNK po prvýkrát predstaví dynamické lineárne priame osi SLD. Vďaka profilovému koľajničkovému vedeniu a kompaktnej konštrukcii zvládajú vyššie nosnosti a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Osi pre vysoké zaťaženie s elektrickým lineárnym priamym pohonom dosahujú vďaka krátkym dobám cyklu vyššiu produktivitu pri vysokorýchlostnej montáži a pri manipulačných procesoch.

Priamym pohonom sú vybavené aj nové ploché otočné jednotky ERT s rozmanitými rozhraniami meracieho systému (napríklad digitálne rozhranie v reálnom čase HIPERFACE DSL®) a elektrickou pridržiavacou brzdou. Možno ich použiť ako otočný stôl pre komponenty, konštrukčné skupiny a nástroje, ale aj ako otočný modul na portálových riešeniach, ako otočný indexovací stôl alebo ako presný polohovací modul.

Obrázok aplikácie – uchopovač pre vlásenkové vinutia Automatizované umiestňovanie vlásenkových vinutí v priebehu sekundy – vysokorýchlostný lineárny modul a vysoko flexibilný dvojitý uchopovač umožňujú dosahovať krátke doby cyklov pri montáži elektromotorov.

S cieľom úspešne čeliť nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a tlaku na efektivitu a podieľať sa na prechode na digitálne, trvalo udržateľnejšie výrobné procesy ponúka aplikačný expert rozmanité prístupy k automatizácii z jedného zdroja. Spoločnosť SCHUNK na konkrétnych príkladoch predstaví automatizačné riešenia pre nové, ľahko integrovateľné výrobné a montážne procesy, ktoré spĺňajú požiadavky na presnosť, dynamiku a spoľahlivosť v rôznych odvetviach, akými sú napríklad elektromobilita a prírodné vedy.

Spoločnosť SCHUNK na veľtrhu automatica 2023: hala A5, stánok 502