arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Spoločnosť mája 2023

Spoločnosť SCHUNK bude v budúcnosti vystupovať pod názvom SCHUNK SE & Co. KG

Rodinná firma SCHUNK mení svoju právnu formu na SCHUNK SE & Co. KG a dôsledne tak napĺňa svoju stratégiu globálnej orientácie.
Obrázok firmy – sídlo

Doterajšia spoločnosť SCHUNK GmbH & Co. KG, materská spoločnosť skupiny spoločností SCHUNK, mení svoju právnu formu na SE & Co. KG s orgánmi správnej rady a výkonného riaditeľstva. Týmto krokom firma vytvára rámec pre ďalší rast s ohľadom na pokračujúcu internacionalizáciu.

Charakter rodinnej firmy pritom zostáva v plnej miere zachovaný – všetky akcie zostanú aj naďalej vo vlastníctve rodiny Schunk.

Pán Henrik A. Schunk prevezme funkciu predsedu novovytvorenej správnej rady. Skombinuje pritom intenzívnu podporu pri strategickej orientácii firmy so svojou angažovanosťou v nemeckom združení Verband des Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), kde bude zastupovať záujmy stredne veľkých firiem v politickom diskurze a aktívne sa podieľať na formovaní kľúčových priemyselných tém.

Pani Kristina I. Schunk bude ako predsedníčka vedenia spoločnosti a generálna riaditeľka spolu so súčasným manažmentom zloženým z výkonných riaditeľov Johannesa Ketterera (COO), Dr. Sebastiana Hesseho (CFO), Tima Gessmanna (CTO) a Jana Repplingera (CSO) strategicky a operatívne riadiť ďalší osud spoločnosti.

Pán Heinz-Dieter Schunk zostane s firmou naďalej úzko spätý ako čestný predseda správnej rady.