arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Nové identifikátory na našich produktoch

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Odteraz nájdete na mnohých našich produktoch individuálne 8-miestne sériové číslo a kód dátovej matice.
Zadaním sériového čísla do vyhľadávacieho poľa na schunk.com alebo naskenovaním kódu dátovej matice na produkte získate príslušné informácie o produkte priamo online:

  • Návody na obsluhu
  • Balíky náhradných dielov
  • Technické údaje
  • Aktualizácie softvéru
  • Konfigurátory a CAD dáta
  • Príslušenstvo

Na skenovanie mobilným telefónom môže byť potrebná samostatná aplikácia.

SCHUNK – serializácia typových štítkov
Obsah bude čoskoro k dispozícii

Videonávod serializácie