arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Obsah bude čoskoro k dispozícii

Všetko to začalo v roku 1945… v garáži!

To, čo je dnes celosvetovou spoločnosťou s obratom viac ako 500 miliónov eur, začalo v malej garáži v idylickom nemeckom mestečku Lauffen am Neckar. V roku 1945 si tu amatérsky vynálezca Friedrich Schunk zo Švábska otvoril prostú mechanickú dielňu so sústruhom z druhej ruky. Vďaka zákazkám ako výroba náhradných dielov alebo oprava strojov vytvoril živobytie pre svoju rodinu a položil základy pre budúceho globálneho hráča, spoločnosť SCHUNK.

Jednou z najväčších výhod Friedricha Schunka bola jeho schopnosť nájsť riešenie problémov akéhokoľvek druhu. Už vtedy meno SCHUNK znamenalo inovatívne vynálezy, ako napríklad stroj na lisovanie tienidiel na lampy. Friedrich Schunk, tvrdo pracujúci človek, ktorý bol ochotný pomáhať a mal vlastné vysoké štandardy kvality, išiel svojou vlastnou vytrvalou cestou.

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Vzrušujúce časy – do novej éry s malým princom

Prechod z remeselníckej dielne na výrobnú a priemyselnú spoločnosť nasledoval v roku 1964. V novej budove s halou o ploche 300 štvorcových metrov na Bahnhofstrasse v Lauffene, bolo spočiatku obrábaných okolo 3000 spojkových bubnov a zotrvačníky mesačne pre NSU Prinz 4. Model Prinz 4 z tejto série teraz stojí vo vstupnom priestore administratívnej budovy v Lauffene ako pripomienka dávnych čias a je skutočným lákadlom pre našich návštevníkov.

Syn zakladateľa spoločnosti, Heinz-Dieter Schunk, vstúpil do spoločnosti svojho otca v roku 1964 vo veku 22 rokov a priniesol výrazné posilnenie predaja. Zavedením vlastných produktových radov položil základy úspechu spoločnosti Schunk.

„Spoločnosť posunú dopredu len inovácie“ – tejto firemnej filozofie zakladateľa Friedricha Schunka sa naďalej aktívne držal jeho syn. So zavedením produktového radu čeľustí pre skľučovadlá sústruhov sa spoločnosť SCHUNK stala partnerom kovospracujúceho priemyslu v oblasti upínania obrobkov. Spoločnosť SCHUNK, ktorá kládla najvyššie nároky na kvalitu vlastných produktov a neustále pokračovala v ďalšom vývoji svojho sortimentu, vstúpila do novej éry.

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Priekopnícke časy automatizácie – cesta k moderným priemyselným prevádzkam

Spoločnosť SCHUNK sa taktiež rozhodla stať sa medzinárodným technologickým lídrom v oblasti upínania nástrojov. Vývoj hydraulickej expanznej technológie a uvedenie modelu TENDO prinieslo na trh revolúciu. Ďalším míľnikom bol systém upínania nástrojov pomocou polygonálnej upínacej technológie TRIBOS pre automatizované obrábanie dielcov. Pre spoločnosť SCHUNK bola budúcnosťou automatizácia.

V roku 1982 dostal Heinz-Dieter Schunk po návšteve veľtrhu nápad na ďalšiu obchodnú jednotku. Videl prvé roboty s uchopovačom, ktorých hmotnosť spôsobovala, že boli dosť nestabilné. Rýchlo pochopil, že trh potrebuje ľahké a jednoduché riešenie. Spoločnosť SCHUNK bola jedným z prvých výrobcov, ktorí vyvinuli štandardizovanú uchopovaciu technológiu.

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Všetko poukazovalo na rast – z Lauffenu až do celého sveta

Rastúci dopyt v Severnej Amerike si vyžiadal ďalšiu etapu internacionalizácie v roku 1992. Raleigh, hlavné mesto Severnej Karolíny, sa stalo treťou zahraničnou obchodnou kanceláriou.

V roku 1994 spoločnosť SCHUNK získala firmu Hage GmbH v Mengene, predchodcu dnešnej spoločnosti H.D. SCHUNK GmbH & CO KG, a rozšírila portfólio produktov o sortiment skľučovadiel pre sústruhy.

Dnes Kristina I. Schunk a Henrik A. Schunk, vnučka a vnuk zakladateľa spoločnosti, vedú rodinný podnik v ústrety budúcnosti. Dali spoločnosti SCHUNK úlohu, aby globálne výrobné prevádzky po celom svete boli precíznejšie, hospodárnejšie a spoľahlivejšie. Zákaznícka základňa zahŕňa známe spoločnosti z odvetví výroby strojov a zariadení, robotiky, automatizácie, manipulácie pri montáži a prírodných vied.

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Na ceste do digitálnej budúcnosti

Automatizácia, digitalizácia a vytváranie sietí sú hnacou silou dynamických zmien. Spoločnosť SCHUNK je súčasťou tohto vývoja a reaguje digitálnymi službami, inteligentnými funkciami a vylepšenými aplikáciami.

Vďaka inovatívnym robotickým aplikačným centrám CoLab ponúka spoločnosť SCHUNK dôležitý komponent pre plánovanie a implementáciu úloh priemyselnej automatizácie a robotiky. To je obzvlášť prospešné pre nováčikov v automatizácii po celom svete, ale získať môžu aj skúsení odborníci na automatizáciu.

Vďaka službám a softvérovým modulom umožňuje spoločnosť SCHUNK zákazníkom začať s automatizáciou – riešenia Plug&Play, riešenia „nainštaluj a zabudni“, ktoré jednoducho fungujú tak, ako majú. Digitalizácia umožnila, že si zákazníci môžu plánovať a navrhovať vlastné riešenia a procesy čiastočne samostatne. Priekopnícky duch zakladateľa spoločnosti a hlavný princíp všetkých troch generácií – vždy ponúkať zákazníkovi to najlepšie – nesú spoločnosť SCHUNK do budúcnosti.