arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

SCHUNK je medzinárodným technologickým lídrom v oblasti upínania nástrojov a obrobkov, uchopovacej techniky a automatizačnej techniky. Intenzívnu prítomnosť na trhu zabezpečuje viac ako 3 500 zamestnancov v 9 výrobných závodoch a 34 dcérskych spoločnostiach a distribuční partneri vo viac ako 50 krajinách na celom svete.

Formovanie budúcnosti pomocou inovatívnych technológií – to je motto spoločnosti SCHUNK. Rodinný podnik na splnenie tohto cieľa pokračuje v ďalšom vývoji a digitalizácii svojho portfólia produktov a služieb, aby sa priemyselné procesy stali efektívnejšími, transparentnejšími a trvalo udržateľnejšími. Spoločnosť SCHUNK čelí súčasným a budúcim výzvam spolu so svojimi zákazníkmi a partnermi: ruka v ruke pre zajtrajšok!

Vďaka svojmu priekopníckemu duchu a inovatívnej sile spoločnosť SCHUNK naďalej nastavuje latku v optimalizácii produktivity pre svojich zákazníkov. Zákazníci profitujú z integrovaného radu komponentov, aplikácií a služieb. Komplexná odbornosť spoločnosti SCHUNK, ktorá rástla po celé desaťročia, je základom pre rast v mnohých oblastiach.

Špecialista na automatizáciu a výrobu je spoľahlivým partnerom v celom dodávateľskom reťazci v mnohých odvetviach, ako napríklad automobilový priemysel, elektronika, prírodné vedy, letecký priemysel a logistika.

Spoločnosť SCHUNK má korene vo svojom sídle v Lauffen/Neckar. Tu v roku 1945 založil Friedrich Schunk svoju firmu ako mechanickú dielňu. Pod vedením svojho syna Heinza-Dietera Schunka sa spoločnosť SCHUNK vyvinula na globálneho hráča a popredného svetového dodávateľa technológií pre roboty a výrobné systémy. Dnes spoločnosť riadi tretia generácia, a síce súrodenci Kristina I. Schunk a Henrik A. Schunk, vnúčatá zakladateľa firmy. Spoločnosť SCHUNK je pevne zakotvená vo svojom domovskom regióne ako sociálne angažovaný a zodpovedný zamestnávateľ.

„Lepšie“ v našom ponímaní znamená „lepšie pre vás“.

Aj vo veku globalizácie zastávame vysoké hodnoty rodinnej firmy, aby sme vždy udržiavali priamy kontakt so zákazníkom a preberali osobnú zodpovednosť.

Naším cieľom je nielen plniť očakávania našich zákazníkov, ale ich dokonca prekonávať. Potreby zákazníkov sa súčasne stávajú našimi vlastnými potrebami vďaka zásade 100 % výstupnej kontroly, nepretržitej snahe zlepšovať sa a príslovečnej „kultúre starostlivosti“ spoločnosti SCHUNK.

Spoločnosť SCHUNK ponúka viac - Väčšia ochota čeliť výzvam a posúvať nápady dopredu, aktívnejšie investovať do inovačných technológií, väčšia pružnosť pri riešení otázok a úloh rýchlo sa pohybujúcej budúcnosti. To je to, o čo sa snažíme.

V prospech našich zákazníkov.

Najdôležitejšími základnými kameňmi filozofie našej spoločnosti sú pre nás: priekopnícky duch, starostlivosť o kultúru a spoľahlivosť.