arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Osobný rozvoj a odborná príprava

Záleží nám na Vašom odbornom a osobnom rozvoji. Ak chcete určovať globálne štandardy inovatívnymi výrobkami, maximálnou presnosťou a kvalitou, potrebujete to správne vybavenie. Iba ľudia, ktorí sú dokonale „vhodní“ po odbornej i osobnej stránke, dokážu myslieť inovatívne a vidieť, že sa vždy dá niečo zlepšiť. A presne to je naším cieľom. Keďže každý sme iný, v spoločnosti SCHUNK neexistuje jediný kariérny postup. Váš rozvoj plánujeme a navrhujeme spoločne tak, aby vyhovoval vám osobne a hneď od začiatku máme jasné ciele a dohody.

Akadémia spoločnosti SCHUNK

V moderných školiacich zariadeniach spoločnosti SCHUNK odborníci a externí lektori pravidelne prinášajú dôležité odborné znalosti z rôznych oblastí. Na našich seminároch očakávame špičkovú kvalitu. Na kurzoch, ktoré ponúka Akadémia spoločnosti SCHUNK, sa môžu zúčastniť všetci zamestnanci spoločnosti po konzultácii s nadriadenými. Od školení o produktoch cez školenia o bezpečnosti práce a kurzy manažmentu kvality až po IT a jazykové kurzy.

Centrá odbornej prípravy spoločnosti SCHUNK

V spoločnosti SCHUNK sa naučíte veľa „o práci“, pretože sa všetci kolegovia radi delia o svoje vedomosti a navzájom sa podporujú. To je filozofia spoločnosti SCHUNK. Tí, ktorí majú záujem o ďalší rozvoj, musia byť nielen schopní „ísť za ním“, ale aj rozumieť technológiám, zásadám a základnom svojej práce. A práve preto máme dve strediská odbornej prípravy vybavené modernými strojmi a konštrukciami, ktoré sa podobajú stojom a konštrukciám na našom výrobnom oddelení, elektronické laboratórium a miestnosti na odborné vzdelávanie, v ktorých poskytujeme vzdelanie našim mladým talentom v oblasti teoretických a praktických odborných znalostí, ktoré potrebujú, aby v spoločnosti SCHUNK odviedli viac než len dobrú prácu.

Podporujeme rozvoj prispôsobený každému zamestnancovi!

Chcete lepšie využiť svoj potenciál? Ponúkame vám túto možnosť. Napríklad pri príprave na získanie inštruktorskej licencie alebo na skúšku elektrotechnika niekoľkomesačnými večernými alebo víkendovými kurzami. Vďaka pružnej pracovnej dobe a ďalším opatreniam umožňujeme zamestnancom pokračovať vo vzdelávaní popri zamestnaní. Môžu napríklad získať titul magister alebo inžinier, alebo absolvovať štúdium. Jednoducho nám to povedzte.

Kariéra v spoločnosti SCHUNK

Kariéra v spoločnosti SCHUNK sa zriedka uberá priamočiaro. Neexistuje žiadny pevný plán, ktorým by ste sa museli riadiť. Na základe vlastnej angažovanosti a výkonnosti sa sami rozhodnete, kam bude smerovať Vaša kariéra. Čím viac prinášate na stôl a čím viac si veríte, tým viac môžete dosiahnuť, a to často v rýchlom pruhu. Pretože u nás dokonca aj „nováčikovia“ preberajú zodpovedné pozície po krátkom čase – a to aj na vyšších úrovniach manažmentu.

Pravidelné dohody o cieľoch a stretnutia zamerané na poskytovanie spätnej väzby s vaším manažérom zabezpečia, že budete presne vedieť, ako na tom ste, aké silné stránky by ste mali využiť a na ktorých potrebujete popracovať. Podporujeme Vás na individuálnej úrovni koučingom, školeniami a seminármi so zahraničnými pobytmi, projektovými úlohami a mnohými ďalšími. V spoločnosti SCHUNK môžete dosiahnuť veľa, možno ešte viac, než si dnes dokážete predstaviť.

Pracujme spolu.

Objavte svoje príležitosti ako začať v spoločnosti SCHUNK a stať sa súčasťou tímu.