Spoločnosť SCHUNK Electronic Solutions stanovuje referenčné štandardy

Ako súčasť našej inovatívnej rodinnej firmy je spoločnosť SCHUNK Electronic Solutions už roky popredným výrobcom lineárnych motorových osí, ktoré sa používajú aj v našich strojoch na mieru. V oblasti strojov sa zameriavame na moderné procesy výroby elektronickej montáže. Naše systémy a zariadenia spĺňajú najnáročnejšie požiadavky vyplývajúce z rastúcej miniaturizácie, použitia vysoko citlivých komponentov a zvyšujúcich sa požiadaviek na kvalitu dosiek s plošnými spojmi. Ďalšie