Služby SCHUNK

Služby pre upínaciu technológiu a uchopovacie systémy

Prečo vždy môžete počítať s nami:

 • Ponúkame plynulé uvádzanie do prevádzky, vykonávanie údržby a opráv
 • Vašim zamestnancom poskytujeme individuálne školenie na pracovisku
 • Zabezpečujeme komplexnú dostupnosť všetkých originálnych komponentov s najkratšími dodacími lehotami
 • Poskytujeme kvalifikovanú technickú podporu
 • Krátke prestoje vďaka rýchlemu zásahu servisných technikov spoločnosti SCHUNK

Uvedenie do prevádzky

Produktivita od začiatku

Vaše výhody:
Priamo z inštalácie vášho výrobku SCHUNK budete využívať výhody našich služieb odbornej montáže a inštalácie. Nábeh výroby je rýchly a plynulý.

Naše služby

 • Inštalácia a uvádzanie do prevádzky
 • Kontrola správneho fungovania
 • Kontrola položiek špecifických pre zákazníka
 • Školenie operátorov
 • Dokumentácia špecifická pre zákazníka
 • Rýchle vytváranie prototypov

Údržba a opravy

Spoľahlivosť 24 hodín denne

Vaše výhody:
pravidelná údržba vykonávaná našimi kvalifikovanými údržbármi, zaistenie udržateľnej dostupnosti výrobku SCHUNK. Neplánované prestoje možno preto znížiť na minimum.

Naše služby

 • Opravy v mieste prevádzok našich zákazníkov alebo vo výrobnom závode SCHUNK
 • Prehliadky vrátane kontrol správneho fungovania
 • Skoré zistenie porúch a poškodenia
 • Vykonávanie prác podľa podrobného plánu údržby/kontrolného zoznamu
 • Odporúčania pre požadované oprav
 • Okamžité opravy

Školenie

Kvalifikácia z prvej ruky

Výhoda pre vás -
správne školenie vašich operátorov vám zaistí efektívne používanie výrobku SCHUNK, bezchybnú prevádzku a dlhú životnosť stroja. Tieto znalosti odovzdávame rýchlym a praktickým spôsobom.

Naše služby

 • Školenia a kvalifikácia vašich pracovníkov
 • Školenia operátorov a údržbárov
 • Školenia na pracovisku alebo v našom výrobnom závode

Náhradné diely a príslušenstvo

Kvalifikácia z prvej ruky

Výhoda pre vás -
rýchle dodanie originálnych komponentov zaručuje zníženie prestojov na minimum. Celé spektrum komponentov dodávame na jedno miesto v kvalite a dostupnosti, ktorú môže poskytnúť iba výrobca. Vhodné príslušenstvo zvyšuje možnosti vášho výrobku SCHUNK.

Naše služby

 • Podpora s identifikáciou komponentov
 • Kompletné zásoby originálnych komponentov, vrátanie starších výrobkov SCHUNK
 • Najkratšie dodacie lehoty, komponenty sú zvyčajne odovzdané prepravcovi v ten istý deň, ako je zadaná objednávka

Prehľad štartovacích balíkov dielov a príslušenstva:

Balíky náhradných dielov pre uchopovacie systémy

Príslušenstvo pre uchopovacie systémy

Príslušenstvo pre upínaciu technológiu

Kontaktná osoba

Zákaznícke hovory


Spoznajte nás a presvedčte sa o schopnostiach spoločnosti SCHUNK. Príďte a navštívte nás alebo my navštívime Vás!
Zažite SCHUNK naživo!


Regionálni obchodní zástupcovia


Priamy osobný kontakt je prvým krokom pre rýchlu a úspešnú realizáciu projektov
Zodpovedný regionálny obchodný zástupca

Servis a podpora

Váš priamy kontakt
Tel .: +421-37-3260610
Prehľad služby