arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GSW-B-AGE

GSW-B-AGE

Rozhraní hřídele pro chapadla
Univerzální chapadlo PGN-plus / PZN-plus s rozhraním stopkového nástroje GSW-B a s vyrovnávací jednotkou AGE

Výhody – Přínos pro Vás

 • Cenově atraktivní modul
  sestává z univerzálního chapadla PGN-plus / PZN-plus a hřídelového rozhraní
 • Rychlá, automatizovaná výměna chapadla
  chapadla ze zásobníku nástrojů
 • Plně automatizovaná výměna obrobku
  bez použití robotu nebo portálu
 • Tři kompenzační směry v jedné jednotce
  kompaktní provedení pro minimální instalační výšku
 • Robustní kluzné vedení
  pro vysoké momentové zatížení při minimálním prostoru
 • Kompenzace tolerancí obrobků a polohových nepřesností
  snížené rizika zaseknutí, snížené potřebná montážní síly a minimalizované opotřebení obrobku a manipulačního přístroje

Možnosti a zvláštní informace

 • Upozorňujeme, že použitím v extrémních podmínkách (např. chladivo, při odlévání nebo v podmínkách přítomnosti brusného prachu) dojde ke značnému omezení životnosti tohoto výrobku.
 • Další průměry hřídelí na vyžádání.
 • Upozorňujeme, že připojení A u chapadel ve verzi IS nebo A5 by nemělo být vzduchotěsně zaslepeno.
 • Předpoklad
  Pokud se vřetena neotáčejí, musejí stroje dodat stlačený vzduch nebo chladicí kapalinu
 • Mazání potravinářské kvality
  Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.