arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Osobná fotografia – rodina Schunk

Rodinná spoločnosť

SCHUNK je rodinná spoločnosť tretej generácie, ktorú riadia pani Kristina I. Schunk a pán Henrik A. Schunk. Ako čestný predseda predstavenstva je pán Heinz-Dieter Schunk úzko spojený so spoločnosťou.
SCHUNK – predstavenstvo

Pán Henrik A. Schunk predsedá predstavenstvu a spolu s ostatnými členmi dohliada na strategické zosúladenie spoločnosti.

SCHUNK – správna rada

Správna rada sa skladá z týchto členov: pani Kristina I. Schunk ako predsedníčka (CEO) a výkonní riaditelia, pán Johannes Ketterer (COO/CSO), Dr. Sebastian Hesse (CFO), pán Timo Gessmann (CTO).