arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Onderneming mei 2023

Manufacturing-X geeft de pioniersgeest een boost op de Hannover Messe

De echte toegevoegde waarde komt voort uit uitwisselingen en networking. Op de Hannover Messe stond alles in het teken van het in elkaar grijpen van de twee grootste pijlers voor de toekomst: duurzaamheid en digitalisering. Het dataroom-initiatief Manufacturing-X stond hier centraal.
SCHUNK - Platform Industrie 4.0 Goed gepositioneerd voor de digitale toekomst: de stuurgroep van het Industrie 4.0-platform. (Afbeelding: Industrie 4.0-platform)

De Hannover Messe 2023 toonde duidelijk aan dat er vandaag de dag geen gebrek is aan uitdagingen die moeten worden aangepakt om de toekomst van Duitsland als industriële locatie veilig te stellen. De onderwerpen duurzaamheid en digitalisering, toeleveringsketens en energievoorziening waren een drijvende kracht voor de 130.000 bezoekers en ruim 4.000 exposanten van 17 tot en met 21 april 2023. Maar 's werelds grootste vakbeurs voor de industrie bewees vooral één ding: er zijn oplossingen. Tijdens de afsluitende persconferentie benadrukte Dr. Jochen Köckler, voorzitter van de raad van bestuur van de Deutsche Messe AG, dan ook de pioniersgeest die op de beurs voelbaar was.

SCHUNK - Platform Industrie 4.0 Bondsministerie en industrie in dialoog op de Hannover Messe. (v.l.n.r.) Peter Körte (Siemens), Prof. Dr. Siegfried Russwurm (BDI), Claudia Nemat (Deutsche Telekom), Dr. Robert Habeck (Bondsminister BMWK), Henrik A. Schunk (SCHUNK), Nina Stock (BMWK), Ernst Stoeckl-Pukall (BMWK).

Onafhankelijke dataroom

Het initiatief Manufacturing-X staat aan de wieg van een dataroom die kleine en middelgrote ondernemingen (mkb's) in verschillende sectoren in een netwerk samenbrengt en zo hun concurrentievermogen en innovatie vergroot. Henrik A. Schunk, voorzitter van de raad van bestuur van SCHUNK SE & Co. KG neemt nu een actieve rol op zich. Op de Hannover Messe van dit jaar nam hij het voorzitterschap over van de stuurgroep voor het Industrie 4.0-platform voor de komende twee jaar. Wat deze nieuwe Europese dataruimte bijzonder maakt, is dat zij, in tegenstelling tot eerdere platforms, federaal en lokaal democratisch wordt opgezet door vele bedrijven, aldus Henrik A. Schunk op de Hannover Messe . Hier zullen de deelnemende bedrijven hun gegevens in de hele productie- en toeleveringsketen kunnen delen zonder de controle over hun gegevens te verliezen. Start-ups, mkb's en bedrijven kunnen in gelijke mate uit deze gedeelde datapool putten om bijvoorbeeld tekorten in de toeleveringsketen te voorkomen of het energieverbruik bij de productie te verminderen. Het overkoepelende doel: een veerkrachtige, duurzame en concurrerende industriële omgeving.

De toekomst smeden met een pioniersgeest

De vraag welke bijdrage digitale ecosystemen kunnen leveren aan veerkracht en duurzaamheid werd ook behandeld door vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven, de politiek en het bedrijfsleven tijdens de Leaders' Dialogue op de beurs. Henrik A. Schunk wees in het panel "Connecting industrial value-chains for competitiveness and sustainability" de weg naar de ontwikkeling van het data-ecosysteem. Hij verklaart: "Manufacturing-X is een project voor verandering. We hebben een cultuuromslag en een nieuwe pioniersgeest nodig. Het management van het bedrijf moet bereid zijn en zich ertoe verbinden gegevens actief te delen buiten de eigen vier muren. Alleen dan kunnen digitale diensten met toegevoegde waarde en data-ecosystemen echt ontstaan."

SCHUNK - Platform Industrie 4.0 Bij de start van de Hannover Messe nam Henrik A. Schunk het voorzitterschap van de stuurgroep voor het Industrie 4.0-platform over van zijn voorganger Dr. Frank Possel-Dölken. Van links naar rechts: Markus Hess (BMWK), Dr. Frank Possel-Dölken (Phoenix Contact), Henrik A. Schunk (SCHUNK) (Afbeelding: Plattform Industrie 4.0).

Schouder aan schouder met politici

Deze pioniersgeest heerste vooral op de stand van het Industrie 4.0-platform op de Hannover Messe 2023, waar Henrik A. Schunk en Dr. Robert Habeck, minister van Economische Zaken en Klimaat, de gelegenheid hadden om van gedachten te wisselen over de mijlpalen van het toekomstproject rond digitalisering. Samen met Bettina Stark-Watzinger, minister van Onderwijs en Onderzoek, modereert Habeck het Industrie 4.0-platform. Hij benadrukte de cruciale rol van Manufacturing-X: "De industrie staat voor de gigantische taak van digitale en duurzame transformatie in wereldwijd uitdagende tijden. Manufacturing-X is een sleutelproject waar wij de komende jaren samen met onze internationale partners onze schouders onder willen zetten. We hebben de samenwerking en inzet van het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek nodig om de kansen van de digitalisering snel te kunnen benutten en bundelen."

Inhoud binnenkort beschikbaar De bijdrage van digitale ecosystemen aan veerkracht en duurzaamheid was hét onderwerp van de Leaders' Dialogue.