arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Onderneming november 2023

Uitwisseling van gegevens om veerkracht en concurrentievermogen te bevorderen

Tijdens de 14e German Mechanical Engineering Summit in Berlijn bespraken vertegenwoordigers van de Duitse machine- en installatiebouwindustrie en politici de uitdagingen waar de sector momenteel voor staat. Belangrijke onderwerpen waren onder meer het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, duurzaamheid en digitalisering, evenals de rol die deze kwesties spelen in de Europese machinebouwindustrie in termen van wereldwijde concurrentie. Het dataroom-initiatief Manufacturing-X stond hier centraal.
Henrik A. Schunk tijdens de Mechanical Engineering Summit 2023 Veerkracht kan alleen worden bereikt als meerdere partijen gegevens uitwisselen. Henrik A. Schunk onderstreepte daarom dat betere samenwerking cruciaal is voor het succes van het Manufacturing-X-initiatief.
Bron afbeelding: Mechanical Engineering Summit 2023

In zijn openingstoespraak op de 14e German Mechanical Engineering Summit, die op 7 en 8 november plaatsvond in Berlijn, benadrukte VDMA-voorzitter Karl Haeusgen dat de toekomst van Duitsland als vestigingsplaats een dringende kwestie is voor bedrijven in de machine- en installatietechniek, vooral in de huidige context van internationale conflicten en hun directe invloed op de economie. Dit is slechts een van de vele uitdagingen waar de sector momenteel voor staat. Het aantal deelnemers weerspiegelde ook het feit dat samenwerking en debat over hoe de toekomst van de industrie het beste kan worden vormgegeven, tegen deze achtergrond steeds belangrijker wordt. Met 900 deelnemers was de Mechanical Engineering Summit dit jaar de grootste ooit.

Iedereen was het erover eens dat digitale technologieën zoals het Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning essentieel zijn voor de machinebouwindustrie om zich succesvol te positioneren in de wereldwijde concurrentie. Een aantal presentaties en discussies richtte zich op de kansen die digitale bedrijfsmodellen bieden. Maar ook de uitdagingen die overwonnen moeten worden, zoals gegevensbeveiliging als essentiële voorwaarde voor digitalisering, kwamen aan bod.

Mechanical Engineering Summit 2023 Waarom Manufacturing-X de machinebouw de weg baant naar de toekomst, werd toegelicht door (van links naar rechts): Hartmut Rauen (Deputy Executive Director, VDMA), Henrik A. Schunk (Vice President VDMA/Chairman of the Board, SCHUNK), Iris Plöger (Lid van de Raad van Bestuur, BDI), Georg Kube (GVP, Industry Data Ecosystems SAP), en Donatus Weber (Director Digital Services, Kampf).
Bron afbeelding: Mechanical Engineering Summit 2023

Gedecentraliseerde dataroom voor het beschermen van knowhow

Zonder beveiligde dataruimtes is betrouwbare gegevensuitwisseling onmogelijk. Het Manufacturing-X initiatief legt hier de basis. De dataroom wordt door verschillende bedrijven opgezet, zowel op federaal niveau als aan de basis. Het gedecentraliseerde platform is afgestemd op de Europese industrie en is bedoeld om de knowhow van de industrie te beschermen. Bedrijven zullen hun gegevens in de hele productie- en toeleveringsketen kunnen delen zonder de controle over hun gegevens te verliezen. Bedrijven kunnen de gedeelde gegevenspool op gelijke voet gebruiken, bijvoorbeeld om knelpunten in de toeleveringsketen te vermijden of het energieverbruik in de productie te verlagen.
Alle vereisten hiervoor zijn al gecreëerd. Volgens Henrik A. Schunk, voorzitter van de raad van bestuur van SCHUNK SE & Co. KG. Veerkracht is uiterst belangrijk om het concurrentievermogen te waarborgen. Dit kan alleen worden bereikt door een groot aantal partijen die gegevens uitwisselen. "We moeten van het 'ego-systeem' naar het 'ecosysteem' omdat dit veel meer mogelijkheden biedt voor machine- en installatietechniek," legt Schunk uit. Moderator Hartmut Rauen, Deputy Executive Director van de VDMA, voegde eraan toe dat het nu belangrijk is om de drempels in de hoofden van mensen te verlagen. Het is nu belangrijk om de dataroom om te vormen tot een vertrouwde ruimte.

Henrik A. Schunk en minister van Economische Zaken en Milieu Robert Habeck Het Industrie 4.0-platform geeft vorm aan de digitale transformatie: hier zien we Dr. Robert Habeck, minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming en Henrik A. Schunk, voorzitter van de stuurgroep van het Industrie 4.0-platform.
Bron afbeelding: Mechanical Engineering Summit 2023

Nieuwe technologieën ontwikkelen met start-ups

In zijn rol als lid van de deskundige jury voor de "Biorevolution" start-upawards, prees Henrik A. Schunk het belang van innovatieve start-ups als drijfveer voor economische ontwikkeling. "Partnerschappen voor ontwikkeling met start-ups zijn een belangrijke factor om nieuwe technologieën sneller toegankelijk te maken." Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan de start-up Ucaneo, die met zijn biomimetische technologische oplossing voor het direct afvangen van CO2 uit omgevingslucht indruk maakte op de jury.