arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Coby zkušený výrobce upínací techniky, uchopovací techniky a automatizační techniky víme, že požadavky v oblasti vědy o živé přírodě nelze srovnávat s žádným jiným odvětvím. Bezezbytkové, vysoce citlivé uchopování, odolnost proti korozi a vhodnost pro čisté prostory jsou jen tři z mnoha standardních funkcí, které jsou v této oblasti vyžadovány, a to z dobrých důvodů. SCHUNK se zaměřuje na segmenty lékařská technika, laboratorní automatizace a farmacie. Kromě flexibility a přesnosti je ve všech třech oblastech vyžadována absolutní procesní spolehlivost. Požadovaná spolehlivost, včetně aplikačních znalostí, je součástí portfolia produktů a služeb společnosti SCHUNK.

Kontaktujte nás ohledně nezávazné konzultace na adrese lifescience@de.schunk.com nebo telefonicky na čísle +49-7133-103-3490

Průmyslové obory

Lékařská technika – Procesně spolehlivá výroba v oblasti zdravotnické technologie

V segmentu lékařské techniky rozšiřujeme stroje a systémy o komponenty a řešení potřebné pro výrobu zdravotnických prostředků a spotřebního materiálu s vysoce účinnou upínací technikou, uchopovací technikou a automatizační technikou. Společnost SCHUNK spolehlivě splňuje přísné požadavky na maziva, robustnost a trvanlivost v oblasti zdravotnické techniky.

 • Robustnost
  Zákazníci společnosti SCHUNK jsou ohromeni nejvyšší kvalitou a životností výrobků
 • Spolehlivost procesu
  Naše produkty jsou zárukou bezchybných výrobních procesů
 • Pokročilá technologie senzorů
  Senzorové monitorování detekuje polohu horních čelistí a kontroluje přítomnost obrobku

Laboratorní automatizace – Účinné a spolehlivé laboratorní procesy

Systematicky se opakující postupy jsou středobodem mnoha laboratoří. V oblasti LabAutomation poskytuje společnost SCHUNK vhodné komponenty pro automatizaci. Každodenní úkoly v laboratorním prostředí zahrnují uchopování a přemisťování činidel, stejně jako nosičů vzorků pro měřicí a analytické zařízení. Za tímto účelem nabízíme kompaktní a snadno kombinovatelné systémy z oblasti uchopovací techniky a automatizační techniky.

 • Flexibilita
  Rozsáhlé odborné znalosti v oblasti aplikací umožňují přizpůsobit produkty různým požadavkům
 • Citlivé uchopení
  Inteligentní chapadla a metody pro spolehlivé zachování uchopovací síly zajišťují maximální spolehlivost procesu
 • Laboratorní maziva
  V laboratorním a farmaceutickém prostředí používáme maziva s certifikací H1

Farmacie – Posilování výkonu pro aplikace v čistých prostorech

Při výrobě farmaceutických produktů, jako jsou tablety, prášky, krémy a kapaliny, je vždy nejvyšší prioritou čistota a kvalita. Spolehlivé a vysoce výkonné automatizační jednotky od společnosti SCHUNK jsou pro tento účel ideální. Zajišťují transparentní, bezchybné a strukturované procesy, maximální efektivitu, spolehlivost procesů a nákladovou efektivitu.

 • Hygienický design
  Materiál a tvar splňují ve společnosti SCHUNK stávající požadavky na hygienickou výrobu. Speciální povrchy produktů jsou odolné vůči agresivním čisticím prostředkům, jako je VHP
 • Osvědčení pro čisté prostory
  Produkty SCHUNK jsou certifikovány podle ISO 14644 pro použití v čistých prostorech a společnost se zavázala dodržovat mezinárodní směrnice GMP
 • Bezpečnost při styku s farmaceutickými produkty
  Používáme maziva vyhovující normě H1 a materiály uvedené na seznamu FDA

Aplikační případy

Automatizovaná manipulace a příprava léčiv

V rámci různých procesních kroků chapadla SCHUNK spolehlivě manipulují s různými nádobami a obaly, jako jsou jehly, skleněné lahvičky nebo sáčky IV. V závislosti na konkrétních požadavcích a úkolu robot pružně vyměňuje vhodný nástroj.

Mikroobrábění pro zdravotnické technologie

Aby bylo možné přesné obrábění obtížně přístupných míst, mohou být polygonální upínače nástrojů TRIBOS také kombinovány s nástavci TRIBOS-SVL Mini. To neovlivňuje přesnost mikroobrábění. Systém TRIBOS umožňuje přesné obrábění při vysokých rychlostech. Změny nástrojů se provádějí rychle a procesně spolehlivým způsobem.

Bezpečná manipulace a držení zkumavek pro odběr krve

Během automatického odběru vzorků elektrické chapadlo malých dílů SCHUNK EGP uchopí a vystředí zkumavku pro odběr krve. Chapadlo spolehlivě a bezpečně drží křehkou plastovou zkumavku, zatímco se otevírá šroubový uzávěr.

Přesné měření síly při rehabilitaci

Senzory SCHUNK FT se používají v nožních pedálech rehabilitačních robotů. V závislosti na síle pacienta je možné krátkodobé přetížení, protože senzor má robustní konstrukci. Senzory mají nízké rozlišení měření v krocích po 0,1 N v kombinaci s rozptylem hodnot měření pouze 2 %.

Produkty SCHUNK pro přírodní vědy

CoLab

Špičkové komponenty firmy SCHUNK.

Produkty SCHUNK splňují vysoké požadavky na kvalitu a spolehlivost výroby. Kromě toho se konkrétní portfolia přírodních věd dobře hodí pro produkty pro jakoukoli aplikaci vědy o živé přírodě.

Navštivte nás – zažijte přírodní vědy

V průběhu následujících tří měsíců bude dočasná výstava v našem aplikačním centru CoLab
prezentovat nové vzrušující trendy a inovativní aplikace z oblasti přírodních věd
. Výstavní plocha vám nabídne možnost zažít celou řadu
aplikací a otestovat je pro vlastní provozní činnosti.

Přejete si podporu firmy SCHUNK při realizaci vašeho projektu?

Velmi rádi vás podpoříme při přezkoušení vaší aplikace

V CoLab, aplikačním středisku firmy SCHUNK, můžeme otestovat vaši plánovanou aplikaci pro odvětví vědy o živé přírodě. Podporujeme vás studiemi proveditelnosti, procesními analýzami a ukázkami vašeho procesu. Tímto způsobem můžete minimalizovat své riziko a ušetřit čas při uvádění do provozu. Spojte se nyní se svým konzultantem firmy SCHUNK na místě, abychom mohli prodiskutovat a vyvíjet vaši aplikaci.