arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obrázek aplikace – EGU

Nakládání do obráběcích strojů a vykládání z nich

Odborné znalosti pro nakládku vašeho stroje
SCHUNK - váš partner s aplikačním know-how

Zvyšující se rozptyl, klesající velikost šarží, kolísající poptávka, stejně jako rostoucí globální konkurenční tlak jsou, vedle témat jako je nedostatek odborností v důsledku demografických změn, ale také neustálá optimalizace procesů s pomocí současných technologií, jen několika důvody, proč podnikatelé musí stále více přemýšlet o automatizovaném nakládání obráběcích strojů a expedici z nich. Společnost SCHUNK je tím správným partnerem pro zvýšení produktivity vašeho obráběcího stroje. Díky našemu širokému portfoliu produktů a souběžnému porozumění procesu umožňujeme různé způsoby automatizace vašeho obráběcího stroje.​

Optimalizujte svou výrobu pro maximální efektivitu společně se společností SCHUNK.

Štíhlá automatizace

Štíhlá automatizace popisuje flexibilní a cenově dostupný způsob automatizovaného nakládání stroje inteligentním využitím již dostupných funkcí obráběcího stroje. Zásobník na surové a hotové díly se nachází v oblasti pojezdu stroje. S pomocí chapadla s rozhraním vřetena se tak může manipulace s obrobkem odehrávat v pracovním prostoru stroje. Upínací stanice usnadňuje ruční výměnu surových a hotových dílů, stejně jako upínací zařízení.

Obrázek aplikace - štíhlá automatizace

Výhody štíhlé automatizace:

 • Nízké pořizovací náklady.
 • Pro provoz nejsou zapotřebí žádné další znalosti.
 • Před strojem není zapotřebí žádný další prostor.
 • Duální práce je snadno možná.

Automatizace obrobků

V automatizaci obrobků jsou pomocí manipulačního zařízení surové díly vyjmuty z externí skladovací jednotky a naloženy do upínacího zařízení obráběcího stroje. Po obrobení lze hotový díl a polotovar vyjmout z upínacího zařízení a uložit do skladovací jednotky.

Obrázek aplikace - automatizace obrobků

Výhody automatizace obrobků:

 • Lze dosáhnout dlouhých bezobslužných provozních časů stroje.
 • Rychlé časy nakládky a vykládky díky automatizaci, která je dokonale přizpůsobena obrobku a procesu.
 • Optimální pro propojené procesní kroky.
 • Lze použít i v nepříznivých okolních podmínkách.

Automatizace palet

Při automatizaci palet jsou obrobky nastaveny mimo stroj v upínacím zařízení, které je umístěno na paletě, a celá paleta (včetně upínacího zařízení a upnutého obrobku) je poté naložena do upínací stanice v obráběcím stroji. Kompletní paleta s obrobkem je po obrábění vyjmuta ze stroje. Obrobky jsou naloženy do upínacího zařízení a vyloženy z něj mimo stroj, což lze provést ručně nebo automaticky.

Obrázek aplikace - automatizace palet

Výhody automatizace palet:

 • Lze realizovat různé upínací koncepty, vhodné i pro malé série.
 • Umožňuje upnutí složitých obrobků.
 • Vhodné také pro automatizaci těžkých obrobků.
 • Pro obráběcí operace s vysokými požadavky na přesnost upínací situace.

Automatizace obrobků a palet

R-C2 je příkladem automatizačního řešení, které kombinuje funkce automatizace obrobků i palet. Obrobek v úložném regálu je uchopen pomocí R-C2 a současně je upnut. Silový svěrák s upnutým obrobkem je pak jako paleta vložen do systému rychlé výměny palet stroje. Po obrábění se R-C2 s upnutým obrobkem vyjme ze stroje. Obrobek lze nyní znovu nastavit, upnout a naložit pro zpracování druhé strany. Po výrobě je R-C2 s obrobkem opět vyjmut a dokončený obrobek je umístěn.

Obrázek aplikace - nakládání stroje

Výhody automatizace obrobků a palet:

 • Vysoká úroveň flexibility
 • Méně nastavovací práce.
 • Šestistranné obrábění bez ručního zásahu při udržování vysoké přesnosti.

Automatizace obrobků s pomocí R-C2

Flexibilní výrobní systém

Flexibilní výrobní systémy jsou systémy více strojů pro obrábění obrobků. Jednotlivé obráběcí stroje jsou vzájemně spojeny prostřednictvím propojeného dopravního a skladovacího systému, který umožňuje automatizovaný tok materiálu. Kromě obráběcích strojů existují odpovídající předávací stanice, kde se připravují surové díly, vkládají a vykládají upínací zařízení a ukládají hotové díly.

Obrázek výrobku - Flexibilní výrobní systém (FVS)

Výhody FVS:

 • Perfektní využití stroje, zvýšená doba chodu vřetena.
 • Velký počet dostupných paletových míst.
 • Perfektní organizace a logistika výroby prostřednictvím hromadění surových dílů, upínacích zařízení a nástrojů​.
 • Vysoká flexibilita při výběru výrobní sekvence.