arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obrázek aplikace - PGN-plus-P

Manipulace

Spolehlivá a efektivní manipulace s díly
SCHUNK - váš partner s aplikačním know-how

V automatizované výrobě hrají uchopovací systémy a automatizační komponenty rozhodující roli v efektivní manipulaci s díly. To zahrnuje nejen přepravu, ale také přesné umístění správných dílů na správném místě ve správný čas. Manipulace s díly často funguje jako nezbytný dílčí proces pro úkoly vyšší úrovně, jako jsou montážní procesy nebo plynulý přechod mezi různými kroky zpracování. ​

​Společnost SCHUNK vás podporuje spolehlivými standardními komponenty pro uchopení, pohyb, otáčení a kompenzaci, což vám umožňuje manipulovat s díly hladce. SCHUNK navíc nabízí možnost zavedení individuálních speciálních řešení pro realizaci Vašeho individuálního manipulačního procesu.Rozsah automatizované manipulace s díly sahá od malých a lehkých součástí až po velké a těžké obrobky. Požadavky se liší v závislosti na obrobku a oboru: od požadované robustnosti a dlouhé životnosti v prostředí obráběcího stroje až po citlivost a čistotu v oblasti věd o živé přírodě a po potřebu dob cyklu a přesnosti v automatizaci velkého rozsahu.
Bez ohledu na konkrétní aplikaci platí při manipulaci s díly vždy určité základní principy:

Spolehlivost procesu , spolehlivost a dostupnost systému .

Třídění a oddělování

Správné třídění a oddělování obrobků dodávaných hromadně v chaotickém procesu je klíčovou aplikací v oblasti manipulace s díly. Obvykle se jedná o obrobky, které váží méně než 100 gramů, jako jsou plastové vstřikované díly, malé kovové vložky a malé soustružené a frézované díly.

Obsah bude brzy k dispozici Automatizované třídění a oddělování plastových ozubených kol

Společnost SCHUNK nabízí širokou škálu manipulačních komponentů pro třídění a oddělování. Další výhodu nabízí nová 2D uchopovací sada, která využívá kameru a speciálně vyvinutý software AI k rozpoznání součástí a určení ideálních uchopovacích bodů.
V příkladu aplikace jsou plastová ozubená kola oddělována pomocí třepačky, poté detekována 2D uchopovací sadou a spolehlivě uchopena mechatronickým chapadlem EGK a ukládána setříděna podle typu a umístění.

Pick & Place

Pro vyzvednutí a umístění jsou obrobky přesně uchopeny a umístěny cíleným způsobem. To zvyšuje rychlost výroby a zajišťuje bezchybnou manipulaci s díly různých velikostí a tvarů. SCHUNK nabízí pro tento účel komplexní produktové portfolio.

Příklady z oblasti e-mobility

V příkladu aplikace lze vidět různé výrobní kroky od jednotlivého bateriového článku až po hotový bateriový blok.
Zde přebírá manipulaci s bateriovými články magnetické chapadlo RCG. Dynamická lineární přímá osa SLD zajišťuje krátké doby cyklu a vysokou přesnost polohování.

Prizmatické bateriové články jsou vyjmuty z dopravního pásu pomocí osového portálu a poté umístěny do bateriového modulu. Tím se vytvoří bateriový modul z několika bateriových článků. Manipulaci provádí pneumatické univerzální chapadlo PGL-plus-P s přídavnou rotační osou prostřednictvím otočného modulu ERT.

Přejete si podporu firmy SCHUNK při realizaci vašeho projektu?

Velmi rádi vás podpoříme při přezkoušení vaší aplikace

V aplikačním centru CoLab společnosti SCHUNK s vámi pracujeme na testování vaši plánované aplikace.

Podporujeme vás studiemi proveditelnosti s vaším obrobkem, procesními analýzami a ukázkami vašeho procesu. To vám umožní minimalizovat své riziko a ušetřit čas při uvádění do provozu.

Spojte se nyní se svým konzultantem firmy SCHUNK na místě, abychom mohli prodiskutovat a vyvíjet vaši aplikaci.