arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Zdjęcie osobiste – rodzina Schunków

Firma rodzinna

SCHUNK to firma rodzinna w trzecim pokoleniu, zarządzana przez Kristinę I. Schunk i Henrika A. Schunka. Z firmą ściśle związany jest Heinz-Dieter Schunk jako Honorowy Prezes Zarządu.
SCHUNK – Rada dyrektorów

Henrik A. Schunk przewodniczy radzie dyrektorów i wraz z pozostałymi członkami nadzoruje strategiczne dostosowanie firmy.

SCHUNK – Zarząd

W skład zarządu wchodzą: Kristina I. Schunk jako prezes (CEO) oraz dyrektorzy wykonawczy Johannes Ketterer (COO/CSO), dr Sebastian Hesse (CFO), Timo Gessmann (CTO).